آغاز و پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران – پرسمان

ممکن است یک حمله ساختگی علیه پرسنل یا نیروهای آمریکایی در خلیج فارس، عراق، سوریه، پایگاههای آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس، یا علیه نیروهای متحد آمریکا در منطقه یا هر نقطه دیگری از جهان اتفاق بیفتد و آمریکا این حمله را به گردن ایران بیندازد. به عبارت دیگر، ترامپ در مقابل بارها صحبت از توافق با ایران، تنها یک بار از تهدید واضح نظامی علیه تهران، سخن گفته است و همه شواهد از این دست هم به احتمال اندک وقوع یک درگیری نظامی واقعی میان دو کشور اشاره دارد. جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. ظرفیت ذخیره آب این بند ۵۲ میلیون متر مکعب برآورد شده است. بیشترِ این تالاب حالا خشک و نابود شده است. اما حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، از افغانستان انتقاد کرد و گفت، «سدسازی بدون مطالعۀ جنبههای محیطزیستی، برای منطقه مضر است.» او همچنین گفت که اگر این آب خشک شود، افغانستان هم در خطر خواهد بود. اما ترکیب خشکسالی و تغییر اقلیم دارد فضای تهدیدآمیزتری برای دولت افغانستان (که موردحمایت آمریکاست) ایجاد میکند؛ فضایی که سرشار از سوءظن و اتهاممتقابل است. سید سلطان، فرماندار ولایت نیمروز، گفته است، «ایران اینجا کلی جاسوس دارد و خیلی نگران سد است. این سد ظرفیت ذخیرۀ بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب آب را دارد و بعد از تکمیلشدن، همچنان قرار است میزان آب توافقشده را به ایران برساند.

ارتش عراق در محورهای طلائیه و کوشک، با پیشروی در خاک ایران، حملات فرعی خود را آغاز کرد و با تصرف جاده اهواز به خرمشهر و بستن این جاده، چندین پل و قسمتی از ریلهای راهآهن را تخریب کرد. در بررسی عوامل شکست عراق در دستیابی به اهداف اعلام شدهاش، علاوه بر ایمان و اعتقاد رزمندگان ایرانی، عوامل دیگر از قبیل ناامیدی حامیان صدام از سقوط جمهوری اسلامی ، مردمی شدن جنگ و سرانجام پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران نیز بی تأثیر نبود. دولت عراق دلیل اتخاذ این تصمیم را چنین اعلام کرد: نقض مُفاد قرارداد الجزایر از سوی ایران و دخالت مداوم ایران در امور داخلی جمهوری عراق ، پناه دادن به عناصر مخالف عراق از اولین روزهای سرنگونی حکومت پهلوی ، دخالت در امنیت داخلی عراق ، سوءاستفاده از روابط حسن هم جواری ، تعدی به سرزمین عراق و قصور در بازگرداندن سرزمینهایی از عراق که تحت تصرف ایران است . ، معمولاً دأب (روش) آقا حداقل بر اساس تجربه ۸سالهای که خودم از نزدیک داشتم این نبود که مصوبات شورایعالی امنیت ملی را وتو کند، خیلی وقتها هم نظر موافق نداشتند اما اگر نظر اکثریت بود اجازه میدادند نظر اکثریت اجرا شود، ضمن اینکه ملاحظه خود را هم مینوشتند، این یکی از موارد نادری بود که با حمله نظامی به افغانستان برای جنگ با طالبان مخالفت و مصوبه را وتو کردند».

دولت افغانستان با واشنگتن و تهران روابطی حیاتی دارد؛ ازطرفی برای ثبات خود به نیروهای آمریکایی و سرمایهگذاری این کشور نیاز دارد، و ازطرفی برای واردات کالا به ایران محتاج است. دولت افغانستان با واشنگتن و تهران روابطی حیاتی دارد؛ ازطرفی برای ثبات خود به نیروهای آمریکایی و سرمایهگذاری این کشور نیاز دارد، و ازطرفی برای واردات کالا به ایران محتاج است؛ حدود ۳ میلیون پناهجوی افغانستانی هم در ایران زندگی میکنند که بیشترشان کارت شناسایی ندارند و در شرایط بدی بهسر میبرند. با این عملیات و عملیات بدر، که یک سال بعد در ۱۱ اسفند ۱۳۶۳ در محدوده هورالهویزه انجام شد، نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران توانستند مواضع خود را در منطقه عملیاتی هور تثبیت کنند. این به ما کمک میکند تا برای مسائل مشترکمان راهحلهای موثری پیدا کنیم.» طی سال گذشته، مسئولانِ آبِ هردو کشور تلاش کردهاند تا این مناقشه را حل و فصل کنند. خطاب به کسانیکه منتقد تغییر رشته پسر بنده هستند میگویم الان که قضیه رسانهای شده بروند شکایت کنند ببینم میتوانند قانونی کاری کنند! اما در حین جنگ به دلیل اینکه سیاست های آلمان نسبت به منطقه خاورمیانه تهدید آمیز بود؛ سیاست انگلیس در مورد ایران تغییر کرد و ایران اشغال شد.

اما کشاورزانی چون محمد، از تشدید تنشها و وقوع مسائل تازه در هراسند. تشدید درگیریهای اخیر بین ایران و آمریکا، مسئله را پیچیدهتر کرده است. تهران با مخاطب قرار دادن شیعیان کشور های عربی حوزه ی خلیج فارس، تبلیغات رادیویی خود را در این زمینه تشدید کرد و با تقبیح حکومت های “فاسد” و “صهیونیستی” کشورهای عربی خواستار سرنگونی آن ها و روی کار آمدن نظام هایی شبیه جمهوری اسلامی شد. درعوض، ایران بنادر خود را بهروی تجارتِ افغانستان باز کرده و از این کشور حمایتهایی خواهد کرد. حضور نظامی امریکا در منطقه و همرُوی نفتکشهای عراقی، باعث افزایش قدرت نظامی این کشور میشد (درودیان، 1376 ش، ص 192). جنگ شهرها در 8 اسفند 1366 با بمباران دوباره تهران شروع شد و تا 11 فروردین 1367 ادامه داشت. صدام سال 1990 را برای استفاده از بمب اتم در منطقه جنوبی جنگ تعیین کرده بود. افغانستان روی رود هلمند سه سد احداث کرده است که یکی از آنها سد کمالخان است و هنوز تکمیل نشده است. ایران میگوید بهندرت سالی سه ماه جریانِ پُرآب دریافت میکند.

دیدگاهتان را بنویسید