انواع خاک؛ آشنایی با طبقه بندی، بافت و خواص خاک ها – آرال شیمی

♦ آب موجود در خاک: آبی که در خاک وجود دارد حمل مواد حلشده را به عهده دارد که البته این مواد حمل شده برای رشد و نمو گیاهان به مصرف میرسد. در سال 1925 میلادی (1303 شمسی)، «کارل ترزاقی» (Karl Terzaghi)، مهندس و زمینشناس اتریشی، کتابی را منتشر کرد که شروعی بر عصر جدید مهندسی خاک بود. با پخش اطلاعات جدید در مورد سریال جزیره ایرانی، اخبار آن را از پلازامگ و همین مقاله دنبال کنید. قسمت غربی این جزیره متعلق به اندونزی و بقیه خاک آن را پاپوا گینه نو تشکیل می دهد. ، جنس خاک می باشد. کانی تشکیلدهنده این خاکها به جنس سنگ مبدا آنها بستگی دارد. خاکها، معمولا بر اثر هوازدگی و فرسایش سنگ به وجود میآیند. در اثر انفجار آتشفشانهای گازدار ، فرورفتگیهایی در زمین بوجود میآیند که اگر این فرورفتگیها با آب پر شوند تشکیل دریاچهای را میدهد که به آن ، (Maar) میگویند. دلیل کج بودن این برج، نشست نامتقارن فونداسیون آن است. این خاکها به دلیل وزن پایین، ترکمپذیری بالا و احتمال آتشسوزی، گزینه مناسبی برای ساخت فونداسیون سازه نیستند.

از دیدگاه مهندسی، خاک، مادهای است که به عنوان مصالح در ساخت سازهها یا به عنوان فونداسیون (پایینترین بخش) سازهها مورد استفاده قرار میگیرد. خاک، از اهمیت بالایی برای پروژههای عمرانی و ژئوتکنیکی برخوردار است؛ چراکه این ماده در توسعه و ساخت سازههای مختلفی نظیر آزادراه، فرودگاه، فونداسیون، تونل، دیوار حایل، خاکریز، سد، پل، کانالها و ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. «مهندسی ژئوتکنیک» (Geotechnical Engineering): از گرایشهای مهندسی عمران است که با استفاده از مکانیک خاک، رفتار خاکها را برای حل و طراحی مسائل مرتبط با سازههای ژئوتکنیکی مورد ارزیابی قرار میدهد. PH خاک، بر روی مقاومت برشی خاکهای شنی و دوام سازههای بتنی مجاور تاثیر دارد. خزش، ارتباط مستقیمی با ترکیب شیمیایی و کانیشناسی رس دارد. در مهندسی عمران، ترکیب شیمیایی و کانیشناسی خاک به منظور پیشبینی رفتار و مقایسه با دادههای به دستآمده از پروژههای قبلی مورد استفاده قرار میگیرد. در استانداردهای مختلف، برای لایهها و افقهای خاک از حروف مخصوص استفاده میکنند. گراز و نوعی اسب وحشی در این جزیره زندگی میکنند که توانایی خوردن آب شور دریا را دارند و طول عمر بسیار کمی دارند.

در دریاهای نزدیک به جزیره هنگام هم گونههای مختلف مرجانی، ماهی، لاکپشت (از جمله لاکپشتهای پوزه عقابی) و دلفینهای بامزه زندگی میکنند. «دانهبندی بد» (Poor Grade): اکثر ذرات خاک، دارای ابعاد نزدیک به هم هستند. توجه داشته باشید که برخی از مواد رسی نیز دارای مقداری ا ین ترکیبات آلی هستند. در صورت بالا بودن میزان مونتموریونیت، وجود رطوبت باعث تورم قابل توجه رس خواهد شد. آنچه ساحل شیشهای را بسیار قابل توجه میکند، شیشههایی است که شن و ماسه را میپوشاند و تا مایلها کشیده میشود. این لایه، معمولا از مواد غیر آلی (ذرات کانیها)، مواد آلی (موجودات زنده و مرده)، هوا و آب تشکیل میشود. به این منظور، معمولا مجموعهای از الکها با ابعاد مش (حفره) متفاوت بر روی یکدیگر قرار میگیرند. پس از ریختن نمونه بر روی الک بالایی، مجموعه الکها توسط دست یا دست مخصوص لرزانده میشوند. پس از جنگ پونی این جزیره توسط رومیها به تصرف درآمد و نام انبار غلهی ایتالیا بر آن نهاده شد.

چرا که مهم نیست لبخندهای آن چگونه باشد، ما به دوستی دریا با خود شک داریم. وی از استاندار مازندران خواست هرگونه فعالیت در این پناهگاه و تالاب، باید با ملاحظات زیست محیطی انجام شود.رئیسی همچنین دستور داد با توجه به اینکه در این منطقه آتش سوزی های فصلی اتفاق میافتد یک ایستگاه آتش نشانی ایجاد شود. این تالاب با داشتن پناهگاه حیات وحش به مساحت حدود 28 هزار هکتار و تنوع گیاهی از جمله درختان سازیل و انار وحشی که تغذیه برخی پرندگان را تشکیل می دهد توانست بیش از 500 گونه جانوری را در خود جای دهد و به نوعی بهشت پرندگان استان نام بگیرد و با این تنوع زیستی به عنوان یکی از ذخیره گاههای زیست کره جهان از سوی سازمان های جهانی حفاظت از محیط زیست قرار گرفت. D10، به عنوان «اندازه موثر» (Effective Size) شناخته میشود. تمامی هزینهها مستقیماً از طریق درگاه بانکی شرکت پخش به حساب صاحب امتیاز محصولات واریز میشود. «خاک» (Soil)، لایه سطحی زمین است که بر اثر هوازدگی یا حفاری به وجود میآید. «شیمی خاک» (Soil Chemistry): علمی است که به مطالعه خصوصیات و ترکیبات شیمیایی خاک میپردازد. بررسی وجود این ترکیبات در خاکها از اهمیت بالایی در کنترل کیفیت آن برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید