اهمیت غرب آسیا در سیاست خارجی و استراتژی نظامی چین

او رایزنیهایش در ایران را «مثمرثمر» تلقی کرده بود. علاوه بر این، در روزهای آغازین جلسات شورای حکام، تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) در بیانیهای مشترک، همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا در وین، جداگانه در بیانیههایی در جلسه شورای حکام ضمن تاکید بر اهمیت احیای توافق هستهای در بالا بردن توان آژانس در انجام دادن فعالیتهای نظارتی و راستیآزمایی در برنامه هستهای ایران، از ایران خواستند برخی اقدامات هستهایاش را که در نتیجه خروج آمریکا از توافق هستهای و متحمل شدن تحریمهای متعدد انجام داده بود و فراتر از محدودیتهای تعیین شده در توافق هستند، متوقف کند. در کشورهایی که بهسرعت در حال پیر شدن هستند، مردم باید بخش بیشتری از عمر خود را صرف فعالیت اقتصادی بکنند. وزارت امور مدنی چین در گزارش مربوط به سالمندان در تارنمای خود آورده است: شمار سالمندان در این کشور هم اکنون به 222 میلیون نفر میرسد که معادل 16.1 درصد از کل جمعیت چین است. با توجه به این مساله سوالی را که اکنون برای کارشناسان مسائل جمعیتی مطرح میشود این است که آیا ادامه سیاست یک خانواده یک فرزند برای چین مناسب است یا خیر؟

نتایج سرشماری انجام شده نشان میدهد که در حال حاضر ۴۹٫۷ درصد جمعیت چین در شهرها زندگی میکنند که نسبت به آمار ۳۶ درصدی ۱۰ سال قبل بیشتر شده است. برایناساس میتوان گفت که چین هم به الزامات رابطه با ایران توجه داشته و هم بهعنوان یک قدرت بزرگ مسئول ناگزیر از پاسخگویی به سایر قدرتها بوده است. ایالات متحده آمریکا و چین در نوع نگاه به پرونده هستهای ایران اشتراکات و اختلافنظرهایی به صورت همزمان ندارند، بهعنوانمثال هر دو این کشورها بهعنوان قدرتهایی بزرگ مایل به دستیابی ایران به فناوری پیشرفته هستهای نیستند چرا که چنین اتفاقی را برهمزننده توازن در منطقه غرب آسیا میدانند، چین نیز مانند آمریکا برای دستیابی به منافع خود تمایلی ندارد که این توازن به نفع کشوری خاص به هم بخورد چرا که پکن با تمامی کشورهای منطقه رابطه دوستانهای برقرار کرده است. جمهوری اسلامی به دلیل تلاش برای به چالش کشیدن رهبری آمریکا در نظام بینالملل طبیعی است منافع خود را همسو با هر کشوری ببیند که چنین هدفی را داشته باشد بنابراین به چین بهعنوان کارتی مهم برای مقابله با فشار تحریمی آمریکا نگاه میکند.

البته اگر به این مسئله توجه کنید، شاید به این نتیجه برسید که «مگر در طول زمان، قیمتها کالاها این اختلاف را پوشش نمیدهند؟ ژی وی ژانگ، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت داراییها و مشاوره سرمایهگذاری پینپوینت، در این خصوص میگوید: «برای پرداختن به این مسئله دو راه وجود دارد. 3. اگر این برتری وجود دارد، چرا تمامی کشورها به این کار نمیپردازند؟ آمارها نشان میدهد که چین فقط 6 میلیون و 800 هزار تخت پرستاری ویژه سالمندان دارد که با این حساب برای هر یکهزار نفر سالمند در این کشور فقط 30 تخت موجود است. آمار منتشره جدید گمانها در خصوص تغییر سیاست یک فرزندی دولت چین را در میان کارشناسان، رسانهها و مردم عادی را امروز به واقعیت تبدیل کرده است و سیاست «یک خانواده یک فرزند» در دهه ۱۹۸۰ میلادی را که به منظور کنترل جمعیت در حال افزایش چین اتخاذ شد در حال حاضر دولت اجازه داده است که خانوادههای بیشتری دو فرزند داشته باشند. در سال 2016 دولت چین سیاست تکفرزندی را لغو و سیاست دو فرزندی را جایگزین آن کرد تا خانوادههای چینی بتوانند فرزندان بیشتری داشته باشند. یک راه این است که کنترل جمعیت بهکلی لغو شود؛ اما حتی با لغو کامل کنترل جمعیت نیز معکوس کردن روند کنونی دشوار خواهد بود.

انتظار میرود وابستگی چین به انرژی غرب آسیا حداقل تا دو دهه آینده پایدار باقی بماند و این وابستگی تا سال ۲۰۳۰ به ۷۰ درصد، معادل نیاز روزانه ۱۳ میلیون بشکه در روز برسد که عموما از منطقه غرب آسیا تامین می شود. این اتفاق در حالی رخ می دهد که آمریکا اعلام کرده است که نیروهایش را از غرب آسیا به شرق آسیا و حوزه پاسیفیک منتقل خواهد کرد لذا بعید نیست چین برای تضمین امنیت مسیرهای تجاری به دنبال تاسیس پایگاهی نظامی در غرب آسیا باشد. البته ناگفته نماند مسئولین شهر شانگهای اهمیت زیادی برای ارائه خدمات به شهروندان خود قائل هستند و سرمایهگذاری در این خصوص را افزایش دادهاند ولی آنان معتقدند شانگهای در سالهای آینده در ارتباط با سالخوردگی جمعیت این کلان شهر با چالشهای بیشتری روبرو خواهد بود و در حال حاضر 22.5 درصد از جمعیت شانگهای سالمند هستند و از اول قرن 21 شمار افراد بالای 60 سال بیش از 10 درصد بوده است و یکی از راهکارهای به عمل آمده تشکیل بنیادی به همین منظور است که این بنیاد با چهار کمیته تخصصی خود تمام نیروهایش را برای کمک به افراد سالمند بکار گرفته است. همچنین شمار افراد بالای 60 سال نیز به 13.3 درصد کل جمعیت افزایش یافته که نسبت به 10 سال قبل 3 درصد افزایش نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید