بهسازی خاک چیست؟

برای به کار بردن آن باید خاک های دیگری با خاک شنی ترکیب کنید که در این صورت نیاز غذایی گیاه را تامین می کنید. نکته ۳ هرس انگور: در انگورهای ایرانی که به کوتاه بارده معروفند، جوانه های اول و دوم روی شاخه یکساله رویشی و جوانه سوم تا دوازدهم مرکب می باشند. چنانچه جوانه اول و دوم رشد کنند دو شاخه بدون میوه بنام قوس بوجود می آیند. تا یکی، دو نسل پیشتر، شهروندان قدر حیات طبیعی را بیشتر میدانستند و زبان آن را بهتر میفهمیدند. زمانی در کنار این دو تنه چنار، باغی، باغچهای، قناتی و کوشکی بود که حریم آن را ساختمانهای پیرامون آن تصرف نکرده بود و بزرگان آنجا از چهارشنبهسوری و نوروز و سیزده به درهای اهالی و شهروندان تهرانی در آن فضا خاطرهها میگفتند. قبلاً اشاره شد که تربیت یعنی ایجاد شکلی خاص در گیاه به منظورهای معین. مگر مدیران شهری توجه نکردهاند که زیبایی و شکوه قامت یک درخت تا چه حد به زندگی نشاط میدهد؟ الندان در نزدیکی روستای ازنی در 65 کیلومتری ساری واقع شده است و نه تنها خود دریاچه، بلکه مسیر منتهی به دریاچه و طبیعت بکر آنها زیبایی فراوانی دارند که هرساله مسافران زیادی برای دیدن زیباییها به این منطقه سفر میکنند.

«پیترو دلاواله» ایتالیایی که در دوره پادشاهی عباس یکم صفوی و به قصد دیدار با شاه به ایران سفر کرده بود در سفرش به تهران، در سفرنامهاش نه تنها از فراوانی چنارها بلکه از سرسبزی و تنومندی آنها به شگفتی آمد و تهران را چنارستان نامید. در سالهای بعد نیز هرس تنها به حذف شاخههای فرعی اضافی و شاخههای پایین تنه محدود میشود. پس از کاشت نهال و سربرداری در ارتفاع حدود ۱۲۰ سانتیمتری، در سال بعد شاخههای فرعی تولید میشوند که ۴-۳ شاخه مناسب تر را حفظ کرده و بقیه را حذف کامل می کنند. یک تنه کوتاه به ارتفاع حدود ۳۵-۳۰ سانتیمتر و تعدد ۶-۵ شاخه که از مرکز درخت منشاء میگیرند شکل کلی درختان پرورش یافته به روش مرکز باز است. بطور کلی تحقیقات دوره اخیر مسلم ساخت که ته دریا عکس آنچه قبلا” تصور میکردند، همواره و بدون عوارض نبوده بلکه مانند سطح خشکی برجستگیها و فرورفتگیهای زیادی دارد وزیر دریا پر از سلسله کوهها ، دره های گود(Canyons) آتشفشانیهای مرتفع و پرتگاههای سخت می باشد. قابلیت کشاورزی خاک های قلیایی: در خاک های قلیایی برعکس خاک های شور، سدیم محلول بسیار کم ولی سدیم قابل تبادل بسیار زیاد است. با وجود اینکه نفوذ نور به تاج درخت مطلوب بوده و رنگپذیری میوه و گل انگیزی در درخت را افزایش میدهد اما این سیستم برای پرورش درختان میوه زیاد کاربرد ندارد.

به گفته او میزرا خلیل کندی (کنی) سرپرست گروهی بود که درختان چنار خیابان ولیعصر را به ویژه از تقاطع خیابان سپه به سمت راهآهن تهیه میکردند و برای این کار نه تنها از باغهای کن بلکه از باغهای فراوان پیرامون تهران مانند همین بیرونک (بریانک)، سیمتری جی، اطراف اکبرآباد، پل امامزاده معصوم و جاده کرج قلمهها را جمع میکردند. تربیت درختان به اشکال گوناگون و متفاوت صورت می گیرد که در این جا تنها به ذکر سه روش مهم در تربیت درختان میوه اکتفا میشود. دریاچهای که بارش باران و برف تنها منبع تامین آب آن است و هیچ رودی وارد آن نمیشود. برف ها وقتی ذوب می شوند می توانند سیل عظیمی از جریان های آب راه بیندازند و موجبات فرسایش خاکها را به وجود آورند. در ایران فرسایش شیاری در کوه های هزار دره و کوهپایه های بختیاری دیده می شود. در اینجا گیاه وجود ندارد، بلکه فقط لاشه های گیاهانی که از طبقات بالا میافتند دیده میشوند.

و از جوانه سوم تا دوازدهم شاخه های تولید شده حاوی ۲ تا ۳ عدد خوشه انگور می باشند. اقیانوس آرام حاوی بیش از 75000 آتشفشان است. در کنار چنارهای پراکنده و باقیمانده از سالهای دور، هفت چنار که اگر نخستین نباشند جزو اولین چنارهای با شناسنامه پایتختند که شکوه و شادابی خود را همچنان حفظ کردهاند اما متاسفانه هنوز در فهرست میراث طبیعی تهران به ثبت نرسیده است و برای ثبت آن در فهرست میراث طبیعی باید اقدام عاجل شود. دریاچهای که با وجود وسعت کم، آینه تمام قدی است از تمام افسونهایی که طبیعتی بکر میتواند در خود جای دهد. تا دو، سه دهه پیش چنار بزرگ تجریش در امامزاده صالح را داشتیم که گزارش تصویری آن را مولف و پژوهشگر فرانسوی «مادام ژان دیولافوا» ماندگار کرده و در شرح این تصویر آورده است که «این چنار بلند و قطور که قطر فوقالعاده آن را نمیتوان با رقم تعیین کرد و تقریبا محیط آن به پانزده متر میرسد، عده کثیری را در سایه خود پناه داده است، مومنین در زیر آن نماز میخوانند، مکتبدار اطفال را آنجا جمع کرده و درس میدهد، قهوهچی سماور و استکان و لوازم خود را در درون آن قرار داده است و سقا هم کوزههای پر آب خود را در گوشهای از تنه آن گذارده است»؛ محسن وزیری مقدم نقاش نوگرای معاصر نیز به چنار تجریش پرداخته و یادگاری از نمونه فضای سبز تهران در دهه سی به دست داده است.

دیدگاهتان را بنویسید