تکنیک های تربیت دینی فرزندان – مهکام

بخاطریکه یکتعداد از هموطنان افغانی خود را که در انجا جمع شده و با یکتعداد دید و باز دید و ملاقات نموده و اطفال با یک دیگر خود اشنائئ پیدا مینمایند.و مصروف سرگرمیهای محلی و افغانی شده از رسم و کلتور وطنی خویش تا اندازه ئئ با خبرمیگردند. در دوران آزمایشی دادگاه مجاز بنا به تقاضای افراد ذینفع یا انجمن حمایت کودکان یا موسسه ای که طفل قبلاً در آنجا نگهداری می شده و یا راساً بر اثر تحقیق بر مسائل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ کند.

ابزارهای ساده مانند «حالت سنج» یا «دماسنج احساس» می تواند به پسرها کمک کند که از سنین بسیار کم متوجه شوند که در درونشان چه می گذرد و نام این احساس چیست. ارتباط عاطفى با فرزند موجب مىشود که وى با والدین خویش صمیمى باشد، به آنان اعتماد کند و آنان را پناهگاه خویش در بحرانهاى زندگى بداند. تمام اطفال اعم از حقیقی و فرزند خوانده برای اینکه احساس امنیت و آسایش خاطر کنند باید هم از طرف پدر و هم از طرف مادر پیوسته مورد عشق و محبت قرار گیرند و احساس کنند به آنها متعلق می باشد فرزند خوانده باید در محیط جدید احساس امنیت و تعلق نماید زیرا گاه به خوبی می داند که والدین حقیقی او را رها کرده و از او دست کشیده اند بدین جهت ممکن است متوحش باشد که مبادا پدر و مادر خوانده نیز روزی او را رها کرده و از خود جدا نمایند.

ب-در صورتی که مادر به دیگری شوهر کند: هرگاه نکاح بین مادر و پدر در اثر طلاق منحل گردد و مادر عهده دار حضانت طفل خود باشد و شوهر دیگری را نیز انتخاب نماید حق حضانت با پدر است زیرا زن با زناشویی با مرد دیگری عهدا دار حسن معاشرت با شوهر خود می باشد و نمی تواند آنگونه که شایسته است از عهده حضانت برآید ولی اگر مادر بعد از دیوانگی بهبودی یابد یا از شوهر دوم خود طلاق بگیرد مجدداً حق حضانت او باز می گردد. نظر به اینکه حکم سرپرستی از موجبات ارث نیست، بنابراین ممکن است زوجین سرپرست برای تامین آتیه کودک تحت سرپرستی خود مالی را به نام او نمایند تا بدین وسیله محرومیت وی را از ارث جبران کنند و در این حالت نگرانی زوجین سرپرست در این خواهد بود که اگر کودک بمیرد، آن اموال به دولت یا به ورثه کودک در خانواده حقیقی او برسد.

«با رعایت جهات شرعی در مورد ارث وارث و سن بلوغ که موضوع تبصره ماده 5 در بند الف ماده 6 قانون مذکور فعلاً بلامانع است. ج-وراثت: صدور حکم سرپرستی طبق ماده 2 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست از موجبات ارث نخواهد بود؛ یعنی نه کودک از پدر و مادر سرپرست ارث خواهد برد و نه آنها از کودک. به اعتقاد برخى از روانشناسان، مهرورزى و محبت نمودن به کودکان، نه تنها موجب تندرستى بلکه بهترین پل ارتباطى براى تربیت کودکان در ساحتهاى گوناگون اعم از تربیت اخلاقى، دینى، سیاسى، عاطفى، فیزیکى و آموزشى است. مثل عاطفه انسان نسبت به فرزندان، والدین، همسر و.

اول اینکه، رشد اخلاقی با کارهای اختیاری و عمدی سر و کار دارد؛ یعنی به کاری میتوان نسبت اخلاقی یا غیراخلاقی داد که از روی اختیار و قصد باشد. آثار حکم سرپرستی-حکم سرپرستی فقط نسبت به کودک و خانواده سرپرست موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارد، یعنی با صدور حکم قطعی سرپرستی، ک.دک مانند فرزند مشروع و قانونی وارد خانواده شده و با نام خانوادگی زوج برای او شناسنامه صادر می شود و فرزند قانونی و حکمی(نه طبیعی و واقعی) خانواده می گردد اما رابطه ای با سایر افراد خانواده از قبیل جد پدری پیدا نمی کند بنابراین، در صورت فوت پدر، جد پدری ولایت قهری بر چنین کودکی نداشته و باید برای او قیم معین کرد.

عشق و محبت و مهربانى، احترام متقابل و همیارى واقعى در گشودن گره تمام مشکلات و برطرف کردن موانع از سر راه خانواده ها را در پى خواهد داشت و وجود روابط محبت آمیز در برقرارى تعادل روحى فرزند یک ضرورت محسوب مى شود. در این آیه به همه ایمان آورندگان به خدا و رسولش، هشدار داده شده است که مراقب اعمال خود و خانواده خویش باشند تا این مراقبت باعث نجات آنها از آتش دوزخ گردد و این نتیجه در سایه تعلیم و تربیت خانواده به دست خواهد آمد. افراد همواره به این نکته واقف بودهاند که تربیت صحیح کودکان، مهمترین عامل تأمینکنندهی سعادت آتی خانواده و جامعه است لذا افراد در پی آموزههایی بودهاند که بتواند پیشترین تأثیر مثبت را در کودکان پدید آورد.

الف-حضانت فرزند خوانده: پس از صدور حکم سرپرستی، زن و شوهر بایستی مانند پدر و مادر حقیقی به نگهداری و تربیت کودک بپردازند و هزینه معاش و تحصیل اورا تامین نمایند و از طرفی دیگر کودک هم وظیفه دارد که احترام والدین جدید خود را رعایت کرده و به دستورات آنها عمل نماید. والدین باید با قدرشناسى و احترام نمودن به یکدیگر، فرزندان را به این روش پسندیده عادت دهند. اما این روان شناس دوران سن تمیز را ـ یعنی سنی که کودک بتواند میان خوب و بد تفاوت قائل شود ـ دورانی مهم تر دانسته و دور نگه داشتن کودک ممیز از هر گونه عامل برانگیزنده جنسی همچون مشاهده ابراز احساسات شدید والدین به یکدیگر، تماشای فیلم ها و تصاویر محرک ماهواره ای، پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما، بازی های تحریک کننده رایانه ای وخواندن نوشته های موجود در برخی کتب و مجلات یا ورود به سایت های غیرمجاز و خواندن هرزنامه ها را از جمله مهم ترین این عوامل می داند و همچنین اضافه می کند در این دوران بهتر است افراد بالغ از بوسیدن کودکان جنس مخالف بپرهیزند.

بنابراین، ارتباط بین زن و شوهر یا پدر و مادر باید ارتباط محبت آمیز و آمیخته با رحمت و شفقت باشد و چنین رابطهاى مایه آسایش نفس، و آرامش اعصاب، اطمینان روح و جسم و همچنین موجب همبستگى خانواده، تحکیم اساس آن و دوام موجودیت واحدش خواهد بود. که در این روایت تعبیر به شفقت شده است. پیشنهاد می شود مقاله حسادت کودک به مادر را بخوانید. اما برای اجتناب از مشکلات عملی که در اثر اختلاف سلیقه پدر و مادر سرپرست ممکن است بروز نماید و با توجه به این که اساساً در حالتی که کودک فرزند واقعی خانواده است ولایت قهری با پدر و مادر در این مورد نقشی ندارد و چون فرزندی هم که به موجب حکم دادگاه و بر اساس قانونی خاص در خانواده ای پذیرفته شده، همان نقش فرزند طبیعی را ایفا می کند و حقوق مشابه او را خواهد داشت، بنابراین بهتر آن است که معتقد گردیم اداره امور مالی و به طور کلی ولایت طفل با پدر است و در صورت فوت پدر چون پدربزرگ سمت و نقشی ندارد لذا برای کودک باید قیم تعیین شود.

تبصره ماده سه در این خصوص مقرر می دارد: « باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد شد. عدم موافقت افراد یا موسسات افراد یا موسسات مذکور، در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نیست. نظر به اینکه کودک در سنین پایین بهتر میتواند خود را با محیط و والدین جدید تطبیق دهد و خلق و خوی و تربیت آنان را پذیرفته و مانند فرزند طبیعی با آنان رفتار کند لذا قانون مقرر داشته که کودکی که بیش از 12 سال تمام دارد، برای سرپرستی سپرده نخواهد شد.

11- چنان که شیخ صدوق ( متوفای 381 ق) می گوید: « الاعتقاد فی الروح أنّه لیس من جنس البدن، و أنّه خلق آخر؛ لقوله تعالی: ثُمَّ أنشاناهُ خلقاً آخرَ». حتى کارى مىکرد که من وى را استشمام کنم. سلام خسته نباشید میخواسم بهم راهنمایی کنید من ب رشته ی تربیت بدنی و ورزش خبای علاقه دارم الان کلاس یازدهم هسم رشته فعلیم حسابداری هس هنرستان برا رشته تربیت بدنی اقدام کردم ولی متاسفانه بنا ب دلایلی نشد و گفتم برا دانشگاه کنکور تربیت بدنی بدم، میخواسم بپرسم برا دانشگاه باید چیکار کنم برا آزمون سال آخر باید آزمون رشته فعلی خودمو بدم یا آزمون تربیت بدنی بدم بعد میشه تغییر رشته بدم؟

دیدگاهتان را بنویسید