حجتالاسلام والمسلمین لکزایی: در سیاست و حکومت دنبال پیشرفت و حفظ مردم هستیم

سیاست جایی برای احساسات نیست و من نمیتوانم بدون احساسات زندگی کنم. ۱۵. پیشنهاد برنامه ها ، طرح ها و آئین نامه ها در راستای سیاست های نظارتی و حمایتی در زمینه هنرهای تجسمی. از این رو در دولت جدید وزارت امور خارجه و سازمان های همکار آن مانند بسیاری دیگر از وزارتخانهها و نهادها با تغییر و تحولات زیادی روبه رو خواهند شد اما رفتن عده ای و آمدن برخی دیگر به تنهایی نمیتواند دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تحول و نقش آفرینی فعال در راستای تامین منافع حداکثری انقلاب اسلامی در فضای پیرامونی کشور و فرای آن قرار دهد چرا که افراد تحول آفرین نیز در چهارچوبی غیرپویا قادر به تاثیرگذاری و تحول آفرینی مطلوب نخواهند بود. فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان جهش زیرساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشته ها می پیوندند.

فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور می سازد و امکان عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهم تر می سازد. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد میشود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند. بدون شک خروج آمریکا از منطقه زمینهساز شروع فصلی جدی از تحولات در غرب آسیا خواهد شد خصوصا به این دلیل که برخی از پر حاشیه ترین کشورهای منطقه از نعمت وجود یک حامی و پشتوانه فرا منطقهای محروم می شوند، لذا این کشورها برای حفظ شرایط موجود به سمت و سوی ائتلاف سازی های جدید و تقویت قدرت نرم خود از طریق ایجاد چالش در مسیر اعمال قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران خواهند رفت. از آنجا که در محیط تجارت امروزی افراد و دانش آنها به عنوان حیاتی ترین دارایی سازمان محسوب می شوند، بدیهی است که هر شرکتی باید نسبت به آن با اطلاع و آماده پذیرش تغییرات جدید باشد. گروهی دیگر هشدار دادهاند که نباید از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات در بحث مدیریت دانش بر جنبههای اجتماعی و فرهنگی مدیریت دانش سایه افکنده شود (wild،P.494: 2008). بهکارگیری صحیح فناوری اطلاعات میتواند قابلیتهای اشتراک دانش را در ابعاد زمان و مکان سرعت بخشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information & Comunication Technology – ICT) بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه ای سات که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. حمایت اروپای غربی از عراق با وجود متجاوز بودن آن کشور و بزرگ جلوه دادن تهدید ایران این حس را در میان ایرانیان تشدید کرده است. اینترنت، زندگی ما و شیوه ای برقرای ارتباط با دیگران را دگرگون کرده است. گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. شما این حق را دارید که از دریافت تبلیغات سفارشی انصراف دهید و در هر زمانی نسبت به نمایهسازی که با هدف بازاریابی برای شما صورت گرفته اعتراض کنید. با این اوصاف با پذیرش قدرت فراوان فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در بهبود و اعتلای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، آن را محور تمام راهبردهای توسعه قرار دهیم. دامنه علوم مرتبط با آن بسیار گسترده و وسیع بوده و مباحثی نظیر علوم رایانه و مهندسی نرم افزار، مخابرات، هوش مصنوعی، سیستم های اطلاعاتی مدیریتی، سیستم های پشتیبانی تصمیم، مهندسی دانش، فناوری چندرسانه ای، مدیریت اطلاعات، امنیت داده و اطلاعات، داد و ستد و ارتباطات انسان – رایانه، ارتباطات گروهی مبتنی بر رایانه، روباتیک و پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی را شامل می شود.

جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. مفاد آموزشی در آموزش الکترونیکی با آموزش سنتی متفاوت است، بطوری که در آموزش الکترونیکی 40 تا 50 درصد متن آموزشی از طریق استاد و بقیه درس از طریق همکاری و ارتباط مستمر دانشجویان تعیین و تدوین می شود. ۱۸. استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) در سطح دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت­های وابسته و واحدهای استانی و شهرستانی و فراهم نمودن ارتباط سامد با سایر اتوماسیون­های دستگاه متبوع و روز آمد نمودن آن. ۱. پیگیری موارد و موضوعات مرتبط با وظایف وزارتخانه در جلسات، مذاکرات، تصمیمگیریهای کمیسیونها و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی بمنظور اطلاع از مراحل تصویب. 2- تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکهها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بینالمللی مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پیشسازهای آنها. این منابع ممکن است شامل سرمایه گذاری های محسوس مانند سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار، داده ها، شبکه و امکانات مرکز داده، که توسط کارکنان استخدام شده اش از آن منابع اساسی مدیریت هایی، مانند بودجه، نیروی انسانی و سازماندهی و کنترل می باشد؛همراه با مواردی که به تکنولوژی مربوط می شود مانند مدیریت تغییر، طراحی نرم افزار، برنامه ریزی شبکه، پشتیبانی فنی و غیره.

0 دیدگاه دربارهٔ «حجتالاسلام والمسلمین لکزایی: در سیاست و حکومت دنبال پیشرفت و حفظ مردم هستیم;

دیدگاهتان را بنویسید