خرید تانک چیفتن انگلستان توسط ایران/استفاده از تانک انگلیسی در جنگ تحمیلی+ تصویر – خبرآنلاین

آیتالله خامنهای در مناسبتهای بسیاری اعلام کرده است که ایران قصد ساختن سلاح هستهای یا استفاده نظامی از انرژی هستهای را ندارد و مسئولان دیگر ایران نیز بر این مسئله تاکید کردهاند، حتی اگر اسرائیلیها و آمریکاییها باور نکنند و این مسئله را بهانه خود قرار دهند. میدهد. مقام معظم رهبری و مسئولان گفتهاند که ایران پاسخ خواهد داد. نصرالله: ببینید در داخل ایران هم برخی به دلیل تلاش رسانههای خارجی به دنبال خلط مبحث هستند، میگویند که حمایت ایران از فلسطین و از قدس تنها دلیل دشمنی با ایران است، من میگویم این یکی از دلایل است، قطعا از دلایلی است که در آن شکی وجود ندارد، اما از مهم ترین دلایل این است که نظام اسلامی در ایران نظامی آزاده و مستقل است و سرسپردگی را بر نمیتابد و آلت دست آمریکا نیست و اجازه نمیدهد که ثروتهای آن به غارت برود، تا زمانی که این نظام در ایران حکومت می کند و این رهبری وجود دارد و اراده ملت ایران اراده استقلال و آزادی و استفاده از ثروتهایش و ممانعت کردن مستکبرین از غارت ثروت است این دشمنی ادامه دارد. العالم: جناب آقای نصرالله، خصوصیات رهبری در ایران از زمان امام خمینی (ره) تا زمان حضرت آیتالله خامنهای، بارز و مشخص بوده است، خصوصیات بسیاری است که انقلاب تاکنون آنها را به عنوان یک وظیفه مستمر متجلی کرده است؛ به نظر شما، بارزترین خصوصیات رهبری در ایران که به این مهم دست یافتند، چیست؟

آنها (آمریکایی ها) وارث سنت انگلیسیها هستند، انگلیسیها هم در طی سالهای گذشته مشکلی ندارند که این جنبش اسلامی باشد یا لائیک یا مارکسیست، نماز میخواند یا روزه میگیرد یا نمیگیرد، آنها به این مسائل کاری ندارند، مهم برای آنها این است که در موضوع هیمنه و تسلط و استعمار و استکبار و اشغالگری موضعات چیست؟ میدانید ما مشکلی به نام مشکل حاکمیت و استقلال و آزادی در جهان سوم داریم، این شعارها در بسیاری از کشورها و برای بسیاری از ملتها مطرح میشود، اما در زمان اجرا شدن و در عالم واقع، مسئله متفاوت است، بسیاری از حاکمیت سخن میگویند، درحالیکه وابسته به سفارتخانهها هستند. ما موجودیت اسراییل را به رسمیت نمیشناسیم، بلکه این سرزمین فلسطین است. روشن است که پاسخ سختی از سوی جمهوری اسلامی ایران وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، همچنین از جهت الگو، ما با تجربه جالبی به نام کشور اسلامی روبرو هستیم، در جهان اسلام به همه کشورها، کشورهای اسلامی گفته میشود، یعنی با درنظر گرفتن و توجه به هویت که شخصی از والدین مسلمان متولد شود، اکثر مردم در این کشور مسلمان هستند، بنابراین، این کشور، کشوری اسلامی است و این تعریف با کمی ملاحظه، تعریف کشور اسلامی است، بدین معنا که حکومت اسلام را برقرار میکند.

آنچه که ما را به ایران پیوند میدهد، مساله مقاومت است که یک منفعت امنیتی است. طی دو سال گذشته، سامانههای دفاع هوایی مقاومت را به منظور مقابله با پهپادهای اسراییلی و دور کردن خطر آنها فعال کردیم. آمریکا توانایی متوقف کردن برنامه هستهای مسالمت آمیز ایران را ندارد. العالم: تهدیداتی از سوی رژیم صهیونیستی برای حمله به تاسیسات هستهای ایران مطرح میشود؛ فرماندهان نظامی این رژیم میگویند که ایران از خطوط قرمز فراتر رفته و ما آماده حمله به آن هستیم؛ به نظر شما با وجود خودداری آمریکا از برافروختن چنین جنگی، آیا رژیم صهیونیستی میتواند با متحدان کنونی خود در منطقه دست به این اقدام بزند؟ تصمیم آنها برای امضای توافق هستهای به این معنی است که امور به سمت تنش زدایی مشخصی پیش میرود؛ اگر توافقی صورت نگیرد، آنها گزینههای تحریمهای بیشتر، تحریک، فشار و استفاده از فضای داخلی ایران را اجرا خواهند کرد، همان اقدامی که در زمان ترامپ انجام شد. به نظر شما، ایران امروز بعد از ۴۳ سال، در چه جایگاهی در جهان قرار دارد، جایگاهش در منطقه چگونه است، درباره این ایرانی که از ۴۳ سال پیش مورد محاصره واقع شده و با آن جنگ شده است و اکنون در این جایگاه است، چه میتوان گفت؟

عادی کردهاند، از نظر رسانهای و اقتصادی به دشمن اسرائیلی سود رساندند، ولی در زمینه نظامی نمیتوانند هیچ کمکی به این رژیم کنند. آیتالله خامنهای با تأکید بر موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ، گفتند: ما با جنگ، کشته شدن مردم و تخریب زیرساختهای متعلق به ملتها در هر جای دنیا مخالفیم. دارا بودن دیدگاه یا تفکر استراتژیک، پیشینه تاریخی، افق گسترده و فراگیر هم از دیگر خصوصیاتی است که یک رهبر باید دارا باشد؛ نگاه ایشان فقط به شهر یا به کشور خود نیست، بلکه نگاهش همواره به کل جهان است، یعنی با پیشینه عقیدتی و ایمانی و شناخت خود، دارای قدرت بسیار در تحمل سختیها و آماده فداکاری است و دارای تجربه بسیار است، ما از رهبرانی سخن میگوییم که دارای تجربه بسیار و فشرده هستند که صرفا حاصل تجربه و یا تحصیل علم و دانش نیست. وی ضمن تسلیت به خانوادههای شهدایی که امروز به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در نابلس به شهادت رسیدند، گفت: «معادله آسیب رساندن به قدس به معنای ضربه زدن به همه محور مقاومت است و همچنان نیز پابرجاست.» وی با بیان اینکه به شهادت رساندن این جوانان، یک جنایت و تجاوز آشکار و دردناک است، تأکید کرد: «هر گونه سخن درباره مذاکرات جدید فلسطینی-اسرائیلی، امروز هیچ جایی در رژیم صهیونیستی ندارد و حتی در اولویتهای امروز آمریکا نیز نیست.

دیدگاهتان را بنویسید