در قضیه جدایی بحرین ، چه کسی سر ایران کلاه گذاشت؟

اما بازگشت ایران به بازار انرژی میتواند تا ۱۰درصد از قیمت جهانی نفت بکاهد و در میانه بحران این رویداد برای غرب نعمت است؛ اما این تنها طرف غربی نیست که ارتقای ارزش و جایگاه ایران در مناسبات بینالمللی را دریافته است؛ از این حیث روسها نیز در این ادراکات با طرف غربی اشتراک نظر دارند. از پاییز 1364 ش با اعلام آمادگی جدّی کردهای معارض دولت عراق برای همکاری با قوای مسلح ایران، سپاه پاسداران به منظور هدایت جنگهای نامنظم، قرارگاه رمضان را تشکیل داد و نیروهای مسلح ایران درصدد برآمدند تا در زمستان نیز جبهه شمالی را فعال نگه دارند و با این تدبیر اجرای عملیات همزمان در دو جبهه جنوبی و شمالی را میسر سازند (همانجا). کتاب «جنگ ایران و عراق به روایت تحلیلگران غرب» در سه بخش آرا و نظرات را مطرح میکند که در بخش اول به توضیحات کلی از جریان تاریخنگاری جنگ ایران و عراق در غرب اختصاص دارد که این نکات شامل اهداف، ابعاد، رویکردها، موضوعات، مشکلات و کاستیها، روشها و منابع و مآخذ اطلاعاتی نویسندگان میشود.

او استدلال میکند که این جنگ رشد اقتصاد جهانی را بهشدت کاهش خواهد داد و بالطبع تورم را نیز افزایش میدهد. اما حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، از افغانستان انتقاد کرد و گفت، «سدسازی بدون مطالعۀ جنبههای محیطزیستی، برای منطقه مضر است.» او همچنین گفت که اگر این آب خشک شود، افغانستان هم در خطر خواهد بود. دو فروند هواپیمای «اف-۴» نیروی هوایی ایران به ناو «وین رایت» نزدیک شده، که با پرتاب چند فروند «موشک استاندارد» از منطقه خارج شدند. قطعا ایران در این منطقه خیلی نفوذ دارد. درعوض، ایران بنادر خود را بهروی تجارتِ افغانستان باز کرده و از این کشور حمایتهایی خواهد کرد. عراقیها پیش بینی می کردند با آغاز جنگ، جامعه ایران از هم بگسلد، روحیه ارتش آن تضعیف شود و احتمالاً حکومت سرنگون گردد؛ اما جنگ عملاً تأثیر معکوسی بر جای گذاشت و ضمن یکپارچه کردن جامعه ایران، روحیه انقلابی مردم را دوباره تقویت کرد. در آستانۀ انقلاب اسلامی حداقل 80 هزار نفر یهودی در ایران زندگی می کردند.

سال ۱۹۷۹، ایران و افغانستان توافق کردند که در سالهای بارندگی معمولی، ایران ۲۶ متر مکعب در ثانیه از این رودخانه آب بردارد. یک سال و یک ماه پیش از آن تاریخ، قطعنامه شورای امنیت موسوم به قطعنامه ۵۹۸ برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. اگر آبیاریِ منظم داشتیم، میتوانستیم بیشتر زراعت کنیم ـــ حتی میتوانستیم به ایران غذا صادر کنیم. ولی جمهوری اسلامی اگر بمباران شود، مستقیماً پاسخ خواهد داد. 1. وقتی که یک ویژگی فرهنگ استراتژیک مانند تکبر ملی، مانع از دیده شدن و به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی شده و در ادامه یک دست پنداشتن ویژگی های فرهنگی، به اشتباه، انتظار پاسخ های مشابه به محرک های یکسان را ارتقا می دهد. پاسخ هم شدید خواهد بود. فراموش نکنیم که هم روسیه و هم اوکراین هر دو تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی هستند. بعد از جنگ جهانی دوم ایران میتوانست برای اینکه در بحرین جای پا ایجاد کند، تلاش کند؛ اما دو مانع بزرگ وجود داشت؛ مانع اول خود بریتانیا بود که شیوخ آلخلیفه کاملا تحتالحمایهاش بودند.

در این حراجی تنها یکی از انگشترهای الماس وی نزدیک به صد هزار یورو فروخته شد. در محور سلیمانیه نیز، در طول جنگ سیزده عملیات منظم و یک عملیات نامنظم انجام شد که از مجموع عملیات منظم ، دو عملیات در محور فرعی پَنْجْوین ـ چُوارتا، شش عملیات در محور فرعی ماووت ، دو عملیات در محور فرعی قلعه دیزین و دو عملیات در محور فرعی حلبچه صورت گرفت . ناوهای آمریکایی احتمالا از سامانه دفاع بالستیک اس ام-3 برای متوقف کردن موشک های دور برد بهره می گیرند. بنابراین صدام از همان ابتدا به دفاع از مواضع اعراب پرداخت و همراه با سعودی ها در جهت مقابله با حکومت انقلابی تهران، نقش برجسته ای در سازماندهی حکام کشورهای خلیج فارس و فراهم کردن مقدمات امنیت جمعی برای آنها ایفا کرد. یکی از مذاکرهکنندگان ارشد آب افغانستان، با اشاره به مناقشۀ افغانستان با شوروی سابق و جنگ داخلی با طالبان، گفت، «بعد از امضای قرارداد آبی، افغانستان دچار هرجومرج و جنگ شد.

دیدگاهتان را بنویسید