در قضیه جدایی بحرین ، چه کسی سر ایران کلاه گذاشت؟

پاکستان و ایران بیشترین تاثیر را در هر نتیجه ای که افغانستان تحت رهبری طالبان داشته باشد ایفا خواهند کرد. چین بر روی ایران و پاکستان حساب کرده که بتوانند طالبان را مدیریت کنند و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بر روی پاکستان حساب می کنند تا بتوانند از طریق این کشور منافع خود در افغانستان را حفظ کنند. گروه ترجمه قدس آنلاین – مرزهای بلندبالای پاکستان و ایران با افغانستان با ارزش های تاریخی، زبانی و فرهنگی در هم آمیخته شده تا این دو کشور بتوانند نقش مهمی در روابط داخلی افغانستان ایفا کنند. این بهاصطلاح نگرانی میان آمریکا و اروپاییها و برخی کشورهای عربی منطقه مشترک است و از این جهت میتوان تصور کرد که آمریکاییها بتوانند متحدان خود را متقاعد کنند که برای متوقف کردن فعالیتهای منطقهای و بینالمللی ایران به جنگ با جمهوری اسلامی بشتابند. بنابراین وقتی صحبت از دستدرازی ناتو به مناطق شرقی است، ایران در معادله شرق قرار میگیرد اما وقتی صحبت از روابط دوجانبه با اوکراین و رعایت قواعد بینالمللی در پرهیز از جنگ و خشونت است، ایران کاملا بیطرف و در چارچوب منافع ملی خود عمل میکند، چون اوکراین یک کشور دشمن برای ایران نیست و بیثباتی وجنگ در منطقه به هرشکلی در نهایت به ضرر امنیت ملی کشور است.

◄ فعالیتهای منطقهای: دومین بهانه قابلبررسی را باید فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی و در بیان آمریکاییها «نقش مخرب ایران در منطقه و جهان» دانست. اتفاقاً خودداری نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز از درگیری با نیروهای دریایی ایران و سپاه پاسداران آن هم در حالی که نیروهای گشتی ایران در این آبها دائماً آستانه تحمل آمریکاییها را میسنجند، نشان از ابای آمریکاییها از تقابل نظامی با ایران دارد. آمریکاییها ممکن است به کشورهایی مانند افغانستان و عراق حمله کنند، اما هرگز به سوی کشوری مانند روسیه یا چین حتی یک تیر کُلت هم شلیک نخواهند کرد، چون به خوبی میدانند پایان چنین جنگی قابلپیشبینی نیست و تنها پیامد قابلپیشبینی آن، جدای از هزینههای هنگفت سیاسی و اقتصادی، زیر سؤال رفتن جایگاه ابرقدرتی نظامی و اقتصادی آمریکا و البته به خطر افتادن انحصار این کشور در بازار سودمند جنگافزار خواهد بود. پیش از پایان دادن به این گزارش باید یادآور شد که قطعاً بسیاری از استدلالهایی که برای رد وقوع جنگ در بالا آورده شد، میان بهانههای ذکرشده قابلمعاوضه هستند؛ یعنی به خطر افتادن منافع اقتصادی روسیه و چین و یا مخالفتهای اروپا با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، منحصر به استفاده آمریکا از مثلاً بهانه برنامه موشکی نیست، بلکه اگر آمریکاییها بخواهند به بهانه فعالیتهای منطقهای یا نقض حقوق بشر هم به ایران حمله کنند، باز هم منافع روسیه و چین به خطر خواهد افتاد و اروپاییها نیز نسبت به دخالت در چنین جنگی بیمیل خواهند بود.

آزاد سازی اروپای غربی میلیون ها کشته و زخمی بر جاگذاشت که قسمت اعظم آن بعد از این دوره کوتاه کمبود مواد سوختی به وقوع پیوست. اعلام آشکار استراتژی بازدارندگی غیرفعال (Inactive Deterrence) که مستلزم تحرک و جابه جایی کمتر همراه با تضمین هایی برای عدم استقرار تسلیحاتی با کارکرد دوگانه تهاجمی- تدافعی است و همچنین توافقاتی پیرامون اعمال محدودیت هایی برای استقرار تسلیحات تهاجمی، نه تنها خطر تصادف را می کاهد بلکه تصادف را در مواقع اضطراری برای طرف دیگر، باور پذیر می کند. در مسئله بحرین، شاه با حکومت محلی تحتالحمایه مواجه بود که از طرف سعودی و لندن حمایت میشد و دولت مستقر و دستنشانده آنجا حضور داشت. با انجام اقداماتِ بهینۀ امنیت سایبری، شرکتها و همۀ ما، نهفقط از خودمان و کشورمان محافظت میکنیم، که شاید به پیشگیری از یک جنگ هم کمک کنیم. بر هیچکس پوشیده نیست که اتهامات حقوق بشری علیه ایران صرفاً بهانههای رسانهای و تبلیغاتی برای تحریم و فشار همهجانبه علیه تهران با مقاصد کاملاً سیاسی است. نیازی به یادآوری این مطلب نیست که آمریکاییها به خوبی میدانند اگر اروپا حاضر به جنگ با ایران نباشد، رفتن با طناب سعودی در چاه جنگ با ایران یعنی واشینگتن نه تنها در این جنگ تنها خواهد بود، بلکه طبق تجربه گرفتاری ائتلاف سعودی در باتلاق فوقالعاده سطحیتر یمن، باید سعودیها و کشورهای عربی بیعرضهای را که حاضر به جنگ با ایران شدهاند هم روی دوش خود کول کند.

این سناریو هم حقیقتاً ارزش بررسی را ندارد، اما از آنجایی که آمریکاییها برای توجیه عملیاتها و دخالتهای نظامی و سیاسی خود در کشورهای دیگر دائماً از «مردم» و «دموکراسی» و «حقوق بشر» صحبت میکنند، اشاره به این مسئله در اینجا خالی از اهمیت نیست. یک هفته بعد از آن، در تاریخ ۲۸ ژانویه (۸ بهمن ماه) آمار آسیبهای مغزی نظامیان آمریکایی به ۵۰ تن افزایش یافت و اوایل فوریه، رویترز برای اولین بار گزارش کرد که این تعداد بیش از ۱۰۰ نفر است.در نهایت، روز ۲۲ بهمن ماه، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که در حمله موشکی ماه ژانویه ایران به پایگاه نظامی «عینالاسد» آمریکا در عراق، ۱۰۹ نظامی آمریکا دچار جراحت آسیب مغزی شدهاند.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۱۸ دی ماه به عنوان بخشی از پاسخ ایران به ترور سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس، پایگاه عینالأسد را هدف حمله موشکی قرار داد. در سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ انگلستان پس از آمریکا و آلمان غربی از عمدهترین صادرکنندگان کالا بهویژه تجهیزات نظامی و کالاهای صنعتی به ایران بود، اما بهتدریج با قبضه کردن قدرت توسط نیروهای طرفدار توسعه صنعتی به رهبری حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۴ جنگ قدرت بین نخبگان سیاسی سنتی طرفدار انگلستان و نخبگان سیاسی طرفدار ایالات متحده آمریکا به نفع گروه دوم خاتمه یافت.

دیدگاهتان را بنویسید