راهکارهای خوش اخلاقی در زندگی چیست؟

رعایت عدالت و اخلاق در برخورد با این افراد در محیط کار، مدیریت آنها را تسهیل میکند و این امکان را برای سازمان فراهم میسازد که از مـزایای نیروی کار متنوع، بهـره گیرد. به عنوان مثال، یک شهروند خوب همواره به قوانین احترام میگذارد، تخلفات را به مراجع قانونی گزارش میدهد، در خدمت هیئت منصفه است، رای میدهد، مالیات میپردازد و از محیط زیست پیرامون خود محافظت میکند. مطالعـهای که توسـط رایت و همـکاران در سال (1995) در مـورد رابطه و بین چندگانگی وعملکرد سازمانی انجام گرفته، رابطه مثبتی را بین افزایش سطح چندگانگی در محیط کار و عملکرد مالی سازمانها، نشان میدهد.

متخصصان پیشبینی میکنند که نیروی کار به گونهای روزافزون متنوع تر خواهد شد و شرکتهایی که بتوانند نیازهای این افراد متنوع را درک کرده، از این تنوع به خوبی بهره گیرند، موفق خواهند بود. همچنین این مسئولیت اجتماعی هر سازمان است که آن را به رعایت اخلاق در عملکرد و رفتار خود وادار میکند. اخلاق سازمانی که با رفتار اخلاقمدار پیوند خورده، در حین انجام عملیات، معنا پیدا میکند. رفتار اخلاقمدار باعث تسهیل و ترویج ویژگیهای مثبت در جامعه و افزایش سودآوری در سازمان میشود. مفهوم شهروندی دربردارنده مجموعهای از مزایا و وظایف مدنی است که تعیین میکنند یک سازمان به عنوان عضوی از یک جامعه باید چگونه رفتار کند.

شهروندی صحیح این گونه است که هرشخص یا سازمانی سهم خود را در کارکرد جامعه انجام داده و به نسلهای آینده نیز توجه داشته باشد. این نوع از اخلاق با اخلاق جامعه، اخلاق افراد شاغل در سازمان و مشتریان یا مراجعان آن وابسته است. کلمه Ethics که از واژه یونانی Ethikos یا واژه لاتین Ethicus گرفته شده، به معنای رسم، ایدهآل یا کاراکتر میباشد و اعمال درست افراد را میسازد. این موضوع نشان دهنده این است که اخلاقیات مدیریت و کارکنان یک مجموعه، باعث حیات و رشد یک سازمان میشوند.

لذا خود را به این اخلاق سود آور عادت دادند و فرزندانشان را هم بااین اخلاق به خوبی بار آوردندکه تلاشی حقیقی، بررسی شده و منظم برای آن به عمل آورده شده و می شود،و عملاً در متن زندگی مردم خوش سیما و نیکو می نماید. تعیین و تحدید این ارزش از مهم ترین دغدغه های فلسفه اخلاق است و به جهت اهمیت آن برای تعیین ملاک های خوبی و بدی، مکتب های مختلفی پدید آمده است که بررسی آن ها از مهم ترین مسائل فلسفه اخلاق به شمار می رود.

این حوزه نیز در اخلاقیات اجتماعی قرار می گیرد. ما باید عملکرد واقعی را با ملاک ها و معیارهای درست، به سوی تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی سوق دهیم تا استانداردها تحقق پیدا کنند. رفتار اخلاقمدار در مواردی مانند کنار آمدن با اطرافیان، زندگی صلحآمیز با خود و داشتن یک شخصیت خوب، اهمیت پیدا میکند. حتی دولت اسلامی باید بخشی از زکات را به کافرانی بدهد که امید است دلشان به اسلام تمایل پیدا کند.

این مردان بزرگ برای تحقّق بخشیدن به اهداف الهی خود، با برخورداری از حسن خلق و شرح صدر، چنان با ملایمت و گشاده رویی با مردم رو به رو می شدند که نه تنها هر انسان حقیقت جویی را به آسانی شیفته خود می ساختند و او را از زلال هدایت سیراب می کردند، بلکه گاهی دشمنان را نیز شرمنده و منقلب می کردند. این اخلاق، شامل اعتقادات فردی و استانداردهای اجتماعی که درست و نادرست را تعریف میکنند، میشود. در چنین مواقعی، ارزشهایی که همواره موردنظر سازمانها بودهاند، یا کم اهمیت میشوند و یا دیگر دنبال نمیشوند!

گشاده رویی نه تنها آثار دنیوی، بلکه فواید اخروی فراوانی نیز به دنبال دارد. حتما بخوانید: رفتار سازمانی چیست و چه تاثیری در عملکرد سازمان ها دارد؟ توسعه اخلاق سازمانی همواره بر اساس عرف و با گذشت زمان انجام شده است. اگر او از صرف همین توان اندک دریغ ورزد ملکه خود را معطل و بیفایده واگذاشتهاست و اگر در نوشتن تابلوها بیدقتی و کم حوصلگی نماید بعید نیست که در گذر زمان و با تکرار عمل، بیدقتی و شتابزدگی در وجود او به صورت عادت در آید.

ثروتمند بودن که فقط به پول و اموال نیست، گاهی ثروتمند بودن در داشتن شخصیت بزرگ خلاصه میشه. لازم به ذکر است که مفهوم اخلاق پدیده جدیدی نیست، بلکه کدهای مشخص شده مربوط به آن با توسعه تمدن بشری همراه بودهاند. ارزشهای سازمانی به مدیران و کارکنان مجموعه کمک میکنند تا بتوانند درست و غلط را تشخیص دهند و موارد مهمتر را مشخص کنند. اخلاق سازمانی (Organizational ethics) را با نامهایی مانند اخلاق شرکتی، اخلاق تجارت یا Business Ethics نیز میشناسند. علاوه بر این موارد، پرهیز از رفتارهایی مانند اعمال خشونت بار، تمسخر، سو استفاده و استثمار را نیز در برمیگیرد.

در این مطلب قصد داریم به شرح مفهوم، ویژگیها و اصول این موضوع بپردازیم؛ پس تا انتهای این مقاله با رشدانا همراه باشید. در ادامه مطلب 6 مورد از مهمترین ارزشهای اخلاقی مهم در سازمان که در رفتار اخلاقی تاثیر دارند را شرح میدهیم. افراد این گروه یا تنها هستند و یا دوستان کمى دارند. مؤلفه ها و فضایل مربوط به هر حوزه با هم تفاوت دارند البته همه بخش های اخلاق باید در نهایت به یک هدف ختم شوند و آن هدف، قرب الهی است. هرچند هدف اصلی سازمانها، افزایش کارآیی و کسب سود است، ولی در عصر اطلاعات و جهانیسازی برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل اینگونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند، تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکانپذیر سازند.

در اهمیت و جایگاه اخلاق و مسائل مربوط به آن، همین بس که تزکیه و تربیت انسان از اهداف مهم بعثت رسولان عظیم الهی در طول تاریخ زندگی بشر بوده است؛ چنان چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هدف از بعثت خود را تکمیل مکارم اخلاق معرفی فرمود. علاوه بر آن، در تمامی ابعاد رفتار سازمانی، این اصول اعمال شده و به تمامی رفتارهای مدیریت، کارمندان و کل سازمان پیوند دارد. این روش فاقد خطا و اشتباه نیست و از سوی دیگر بر پایه قوانین علمی است به همین دلیل برای اکثر مردم مورد قبول نیست زیرا تمامی انسان ها نمی توانند قوانینی که خود حکما ایجاد کرده اند را بپذیرند.

دامنه و مسائلی که به اخلاق مربوط میشوند، نشان دهنده میزان مغایرت فعالیتهای سازمانی با ارزشهای اجتماعی غیراقتصادی میباشد. ویژگی انصاف و عدالت نشان دهنده اهمیت عدالت، برابری، بیطرفی، تناسب، گشودگی و توجه به روند قانونی در مسائل است. پایبندی رهبران و مدیران سازمانها به اصول اخلاقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکید بر اصول اخلاقی جهانشمول، تدوین منشور اخلاقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیتهای جامعه، برنامه های آموزش اخلاقیات برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که مدیران میتوانند در این زمینه انجام دهند. بخشی از رذایل این قسم است.

دیدگاهتان را بنویسید