سلسله های چین باستان

او تأکید کرد که چین در آغاز یک راه طولانی و بغرنج تلفیق سوسیالیسم و سرمایهداری قرار گرفته است. اما ” جو دی ” عمویش او را شکست داد و جانشین او شد . به این ترتیب این سیاستها از جنبه اجباری و تنبیهی به وضعیت اختیاری و آموزشی تبدیل شد. شی جین پینگ رهبر چین 3 شهریور (24 اوت) در نشست کارشناسان اقتصادی با تأکید بر این موضوع که الگوی جدید توسعه کشور یک چرخه بسته داخلی را شامل نخواهد شد بلکه از دو چرخه داخلی و بین المللی تشکیل شده گفت: طرح الگوی جدید توسعه کشور مبنی بر «تشویق چرخه داخلی به عنوان چرخه اصلی، ضمن تعامل خوب با چرخه بینالمللی» با توجه به تغییرات در مرحله توسعه، محیط و شرایط کشور پیشنهاد شده اما این الگو به هیچ وجه به منزله تشویق ایجاد یک چرخه بسته داخلی نیست بلکه تشویق ایجاد چرخه های داخلی و بین المللی با رویکرد باز است. چین به نمایندگی از دولت و مردم چین از بیش از 3 هزارو 600 شرکت خارجی از 172 کشور، منطقه و سازمان بین المللی دعوت کرد با مغتنم شمردن فرصت توسعه چین، ضمن تعمیق همکاریهای بین المللی تجاری، شکوفایی و پیشرفت مشترک را تحقق بخشند. سپس، اهم چالشهای پیشروی این کشور و در پایان روابط ایران و چین را مورد توجه و بر آن تأکید قرار داد.

متاسفانه امروز به این که می خواهیم هواپیما از ایرباس و بوئینگ وارد کنیم، افتخار می کنیم ولی عربستان هواپیمای 140 می سازد. هفته گذشته وزرای خارجه عربستان سعودی، کویت، عمان و بحرین و همچنین دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پکن بودند تا در مورد گسترش روابط خود با چین گفتگو کنند. در پرتو اوضاع متشنج و ناآرام در دریای جنوبی چین متاسفانه آمریکا شروع به تحریک کردن چین در قالب رفتارهای دو جانبه با پکن (در حوزه تایوان) همچنین برخی رهیافت های چند جانبه نظیر متحد کردن کشورهای دشمن چین در ایندوپاسیفیک کرده است. ثانیا حتما قبل از انجام هر اقدامی در تایوان نسبت به خویشتنداری و عدم اقدام واشتگتن و دیگر کشورهای مجاور چین در حوزه اقیانوس هند- آرام در واکنش به تصرف جزیره تایوان، اطمینان لازم را کسب خواهد کرد. در ماه ژوئیه ی سال 1405 امپراتور سلسله ی مینگ جو دی به جِنگ هه (چِنگ هه؛ دریانوردی مسلمان با نام اصلی حاجی محمود شمس که از خوارزمیان ایرانی – چینی بود) دستور داد که هدایت بیش از 200 کشتی به همراه 20000 نفر مسافر را بر عهده گرفته و از کشورهای حوزه ی اقیانوس آرام غربی و اقیانوس هند بازدید کند. نفوذ چین در اقتصاد جهانی رو به افزایش خواهد بود و ارتباط اقتصادی چین با اقتصاد جهان فشرده تر می شود که به معنی فراهم آمدن فرصتهای بیشتر برای سایر کشورها است و چین را به یک کانون عظیم برای جذب کالا و منابع جهانی تبدیل می کند.

ب ه علاوه ، امپراتور ” چین شی هوان” پول و قانون را واحد کرد و شرایط را برای پیشرفت اقتصادی سراسر کشور فراهم آورد و جایگاه سیستم تمرکز قدرت را تقویت بخشید . سرشماری ۲۰۲۰ چین کمترین رشد جمعیت در دهه های گذشته را نشان می دهد. دو کشور که چندین سند همکاری در خصوص انتقال فناوریهای نسل نوی اینترنت، تجارت الکترونیک، برنامه هستهای و حوزه کشاورزی به امضا رسانده بودند، در سال گذشته گفتوگوهایی پیرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز و انرژیهای برق و زغال سنگ نیز به انجام رساندند. این پذیرش خود منبعث و متأثر از دو عامل اساسی است:یکی تمرین تاریخی جامعهء چین در امر مشارکت در چارچوب برنامهریزی متمرکز و هدایت شده از سوی نظام سیاسی که نتیجهء تجربهء گذشته بوده و فرهنگ حرکت و کار جمعی را پی ریخته است،و دیگری آثار انگیزشی ناشی از تغییر نظام برنامهریزی متمرکز به نظام سوسیالیستی اقتصاد بازار.

تصور می شود اگر پکن قصد حمله و تصرف تایوان را داشته باشد، اولا این اقدام را درست مثل رفتار روسیه در شبه جزیره کریمه بدون خونریزی و از طریق کودتا در تایوان انجام خواهد داد. رییس جمهوری خلق چین در نخستین نمایشگاه بین المللی واردات چین و در سخنرانی خود تحت عنوان «توسعه مشترک اقتصاد جهان توام با نوآوری، فراگیری و گشایش» نیز بر مهم بودن همکاری از طریق درهای باز تاکید کرد . از منظر حقوق بین الملل هم اقدام چین در تصرف تایوان مخصوصا در صورت جلوگیری از خونریزی و کشت و کشتار نمی تواند نقض قوانین و مقررات بین المللی محسوب شود زیرا تایوان بخش جدائی ناپذیر چین تلقی می شود. شهر شانگهای یکی از بزرگترین شهرهای چین نیز با جمعیتی در حدود 22 میلیون نفر که 14 میلیون جمعیت آن ثبت شده است با چالش سالخوردگی به صورت جدی روبرو است و در واقع 20 درصد جمعیت شانگهای به سوی سالخوردگی پیش میرود. رئیس اندیشکده یقین در ادامه با اشاره به اینکه صنعت هوافضا و صنعت هسته ای ایران در قالب یک پروژه امریکا و تحت عنوان SSR محدود شده، بیان کرد: در واقع در قالب این پروژه برجستگی هایی که کشورمان از آن برخوردار است یک به یک فرسوده می شوند؛ که تا کنون در زمینه موشکی ورود پیدا کرده اند و یکی دیگر از برجستگی هایی که به دنبال فرسوده کردن آن هستند، قاسم سلیمانی و جبهه مقاومت است.

دیدگاهتان را بنویسید