سیاستهای کنترل جمعیت؛ اهداف و نتایج

هدف از نگارش پایان نامه حاضر ، نشان دادن نحوه ی سمت گیری سیاست خارجی چین از رویکرد ایدئولوژی گرایی به رویکرد عمل گرایی با توجه مسئله ی تغییر نسل قدرت در این کشور می باشد . دوم، سرمایه گذاری در آفریقا یک بازار بزرگ برای کالاهای صادراتی چین است که می تواند تلاش چین برای بازسازی اقتصاد خود را به دور از نیروی کارش تسهیل کند چرا که هزینه نیروی کار در چین رو به افزایش است. در مقابل زیرساخت های ساخته شده توسط چین هزینه های عملیات های تجاری را می کاهد و اندازه بازارهای منطقه ای را گسترش داده و فرصت ها را برای درآمد های طبیعی و سرمایه گذاری های آمریکایی افزایش می دهد. گشودن درها به روی جهان به عنوان یک سیاست ملی اساسی برای چین باید در سطوح بالاتر به اجرا در آید و یک نظام اقتصادی نوین ایجاد شود تا به مزایای جدید در همکاری و رقابت بین المللی دست یابیم؛ باید فعالانه در اصلاحات نظام مدیریت اقتصاد جهانی شرکت کنیم و به شکلگیری یک نظام عادلانه تر و منطقی تر مدیریت اقتصاد بین المللی دست یابیم. نقش آمریکا: رقابت یا همکاری؟ از قرن نوزدهم تا زمان انقلاب فرهنگی، نظامیان در زندگی مردم چین نقش مهمی داشتند اما دنگ تلاش کرد این نفوذ را کاهش دهد، چراکه ارتش در برابر بسیاری از سیاستهای اصلاحطلبانه حزب و دولت ایستادگی میکرد و روی جهتگیریهای تازه سیاستهای خارجی چین تاثیر منفی میگذاشت.

پکن سیاست هایی را برای کاهش نگرانی های آفریقایی ها و توازن بیشتر روابط چین-آفریقا ایجاد کرده است. و بالاخره اینکه چین به دنبال یک نقش سازنده تر به عنوان عامل ثبات در منطقه خصوصا در زمینه کاهش تهدیدات امنیتی نسبت به منافع اقتصادی چین است. تلقی عرف جهانی از بهداشت باروری این است که این سیاست بهداشتی به دلیل رواج روابط جنسی غیر ایمن، ضرورت دارد. در برخی کشورها خشم و عصبانیت از تجارت چین موجب اعتراضات عمومی و خشونت علیه تجار و مهاجران چینی شده است. این اقدامات نشان دهنده درک نخبگان چینی از این نکته است که با گسترش حضور چین در این قاره، نتایج منفی آن نیز ایجاد می شود. اتحادیه های کارگری، گروه های جامعه مدنی و سایر بخش های جوامع آفریقا سرمایه گذاری چینی ها را برای شرایط ضعیف کارگری، اقدامات زیست محیطی غیرقابل تحمل و جابه جایی های شغلی انتقاد می کنند. در میان تأثیرگذارترین اتاقهای فکر مرکز تحقیق توسعه شورای کشوری بود؛ سازمان تحقیق سیاستی که تحت نظر کابینه فعالیت میکرد و جریان مستمری از دادههای لازم برای اصلاحات را فراهم میکرد.

در مباحث جمعیتشناختی غالباً به آسیبهایی اشاره میشود که از ترکیب فقر و پرجمعیتی خانوادهها به وجود میآید. بسیاری از رهبران آفریقایی امیدوارند که چین در مسیرهایی با آن ها وارد تعامل شوند که ایالات متحده و سایر دولت های غربی وارد نمی شوند، همچون مشارکت اقتصادی بدون وعظ و موعظه درباره حکومت خوب و یا سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا و یا مناطق دور که برای شرکت ها و دولت های غربی جذاب نیست. یک سوم واردات انرژی چین از شورای همکاری خلیج فارس و بیشترین سهم از آنِ عربستان سعودی است. بسیاری از رهبران آفریقایی باور دارند که چین انگیزه های بیشتری نسبت به کشورهای غربی برای همکاری دارد. رند همچنین بررسی کرده که ایالات متحده و چین بر سر تاثیر، دست یابی و منابع در آفریقا با یکدیگر رقابت دارند و اینکه آیا فرصت هایی برای این دو قدرت بزرگ برای همکاری در زمینه توسعه منافع مشترک خود وجود دارد یا خیر. دوم اقدامات امنیتی اخیر چین در هنگ کنگ، سوم اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه و اقدام هندوستان در لغو خودمختاری ناحیه کشمیر تا حدی زمینه و شرائط برای اقدام یک قدرت بزرگ جهانی در اندازه چین برای تکرار رفتارهای مشابه در قلمرو داخلی خود مثل تایوان را فراهم کرده است.

البته چین و آمریکا علیرغم اینکه با هم اختلافنظر و رقابت دارند همزمان دو شریک مهم اقتصادی هم بهحساب میآیند و این موضوعی است که روابط میان دو طرف را پیچیده کرده است. مقامات آفریقایی نگاه مثبتی به نقش چین در قاره خود دارند و از تاکید شدید چین بر ارتباطات دولت با دولت استقبال می کنند. تقویت روند روابط دوجانبه با روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ مخالف هژمونی آمریکا، بُعد دیگری از سیاست خارجی چین در سال های اخیر بوده است. دکتر سیفالرضا شهابی کارشناس سیاسی طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان برندگان و بازندگان حاکمیت طالبان در افغانستان نوشت: از روزی که طالبان در کابل به قدرت رسیدند و موفق شدند بر سراسر افغانستان تسلط پیدا کنند، یکی از سوالات کلیدی این است که با حاکمیت طالبان بر این کشور کدامیک از کشورهای خارجی بیشترین بهره را از حکومت طالبان خواهند برد و به عبارتی، پیروزی طالبان به نفع کدامیک از کشورها در همسایگی افغانستان یا کشورهای منطقه و فرامنطقه است و برندگان و بازندگان ناشی از تغییرات در افغانستان چه کشورهایی هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید