سیاست اصلاحات اقتصادی و درهای باز چین

الف ـ وجود شرایط اجتماعی نامطلوب را بهانه کرده و هیچ تدبیری برای وضعیت خود نیندیشند. با عنایت به عوامل مورد اشاره یک عامل وجود دارد که بر روند اصلاحات چین در اوایل قرن بیست و یکم تأثیر زیادی گذاشته است که باید هنگام بررسی چشم انداز تحول آتی مؤسسات اقتصادی چین در ذهن داشته باشیم. وی افزود:«پایبندی به اصل چین واحد پایه سیاسی گسترش روابط چین و آمریکا و سنگ بنای صلح و ثبات در تنگه تایوان است. بدیهی است که فرزندان در رشد و ارتقای شخصیت والدینشان تاثیر دارند. مفاهیم اخلاقیای نظیر کف نفس و قناعت، ایثار و گذشت برای دیگری، تلاش در جهت استقلال شخصیت به گونهای مسئولانه برای این کودکان تجربه نمیشود. برای مثال دورکیم برای تراکم جمعیتی دو اثر مثبت میشمرد: اول آنکه تراکم جمعیتی باعث تقسیم کار دایم و بهتر در طول توسعه اجتماعی میشود. از نظر دورکیم جمعیت بیشتر باعث میشود روابط بیشتری بین انسانها برقرار شود.

شاید بتوان مراد دورکیم را چنین توضیح داد که مردم در سایه کار و تقسیم آن به انسانهای خود ساختهتر، منضبطتر و متعاملتری بدل میشوند. زمانی که جوامع پیر میشوند. وی معتقد بود زمانی که جمعیت قابل توجه باشد، افراد ناچارند برای حفظ موجودیت خود کار و تحرک بیشتری داشته باشند؛ این تحرک وافر نیز باعث ایجاد و تحقق فرهنگی بسیار بالاست. مؤلفه سوم، فروش محصولات به خارج از کشور از طریق شرکت های صادر کننده خصوصی بود. این سازمان مروج روابط جنسی آشکار و برگزار کننده کلاسهای آموزش جنسی است که فقط بر مدل پیشگیری از بارداری مبتنی میباشد و میکوشد تا همجنسبازی را عادی سازد. دولت چین نام استان ترکستان شرقی در چین را به نام چینی سین کیانگ تغییر داده است. این نوع جنگ چنان مخرب است که در جنگ ارزی چین-آمریکا طبق گزارش نخستوزیر چین فقط در 45 روز ارزش پول چین (دارنده سومین ذخایر طلای جهان) 50 درصد سقوط و اقتصاد چین دچار نوسانات شدید شد.

به واسطه ی این سفر ها چین انجام معاملات تجاری با کشورهای حوزه ی اقیانوس هند را آغاز کرد که منجر به پیشرفت اقتصاد چین در دوران مینگ شد. امپراتور ” وو دی ” در دوران سالمندی دست از لشگرکشی کشید و به توسعه کشاورزی پرداخت تا پیشرفت اقتصاد سلسله ” هان ” غربی ادامه یابد . وی در ادامه تاکید کرد: در عین حال، ما معتقدیم که تعیین ضرب الاجل مصنوعی برای مذاکرات سازنده نیست. انتشار این خبر به وضوح نشان می دهد که حتی نزدیک ترین متحدان آمریکا نیز واشنگتن را شریکی قابل اعتماد برای خود نمی دانند. ترامپ در سخنان خود، از سیاست های ارزی چین، فعالیت های این کشور در دریای چین جنوبی و همچنین موضع آن در قبال کره شمالی انتقاد کرد و افزود این پکن نیست که تصمیم گیری می کند وی، تماس تلفنی رئیس تایوان را بپذیرد یا نه. رشد سریع در چین بطور آشکار نتیجه اصلاحات اقتصادی است. متأسفانه این پیامدها فقط در همین حد باقی نمانده است.

فی نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و اهمیت قرار دارد، سیاستهای کاهش جمعیت تا حد پیدایش خانوادههای تک فرزند از این منظر میتوانند مورد تجدید نظر یا سوال قرار بگیرند. علاوه بر مسئله فوق اولویت یافتن کنترل جمعیت که خود تابعی از اولویت یافتن رفاه و لذت مادی بود، باعث تغییر رفتارهای جنسی مردان و زنان گردید. گفتنی است دور دوم مذاکرات طرفین در ضیافت رسمی وزیر خارجه چین که به افتخار وزیر خارجه کشورمان ترتیب داده شده بود، برگزار شد. با این حال پیش از او، رئیسجمهوری پاکستان نیز با سفر به ریاض و بعد به تهران، تلاش کرد تا حدی که امکان داشت در این جریان، میانجیگری کند.رئیسجمهوری سابق چین در مدت ١٠سالی که رئیسجمهور بود، حتی یک بار هم به ایران سفر نکرد. این کشور، در سال 1962، با چین بر سر مرزهای مورد مناقشه در مناطق فوق الذکر جنگید و شکست خورد.

دیدگاهتان را بنویسید