سیاست خاورمیانهای چین

مقامات واشنگتن اعلام کردهاند که دو ابررایانه جدید که Sierra و Summit نام خواهند گرفت، از سرعتی دو تا سه برابر بیشتر از ابررایانه Tianhe- 2 کشور چین که هماکنون برترین ابررایانه جهان است، برخوردار خواهند بود. پس از اصلاحات در دهه ۷۰ اوضاع به شكل قابل توجهي تغيير كرد و اين كشور توانست به دومين اقتصاد جهان تبديل شود. برنامهریزی و هدفگذاری اقتصادی با تکیه بر جمعیت، دو کشور چین و هند را در رشد تولید و توسعهی صنایع و خدمات موفق کرده است و این دو کشور توانسته اند با استفاده از نیروی کار فراوان بازارهای جهانی را به تسخیر خود درآورند. اکنون دولت چین برای فرزندآوری خانوادهها تسهیلات ویژهای فراهم کرده است، بعنوان مثال دولت این کشور با ارائه یارانه و ارائه مزایای مالیاتی، آموزش، تامین اجتماعی و مسکن آنان را تشویق میکند تا صاحب فرزند بیشتری شوند. نورالله صالحی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص مینویسد: «آنچه که اکنون در مدلهای رشد به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح میگردد، تنها سرمایه فیزیکی نیست. اقتصاددانان اکنون مستقیماً به سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمیّت جمعیت رفتهاند. این موضوع در مدلها و نظریههای اخیر رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد و به سبب این است که در همه زمینههایی که در حوزه اقتصاد به شمار میآید، انسان عنصر اصلی و پایهای محسوب میشود.

همه فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید، مصرف، سرمایهگذاری، ایدهپردازی و تربیت نیروی کار الزاما به وجود انسان نیاز دارد. چین جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون نفر، نیروی کاری بیش از یک میلیارد نفر را در اختیار دارد، همچنین هند جمعیتی در حدود یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون نفر دومین کشور پر جمعیت جهان است. نیروی کار در هند نیز فراوان و متخصص است و دولت این کشور با برنامهریزی مناسب از این نیروی کار فراوان خود در جهت رشد اقتصادی استفاده کرده است. لازم به ذکر است دولت آمریکا از سال ۱۹۷۹ به این سو پایبندی خود به سیاست چین واحد و عدم استقلال تایوان از این کشور را اعلام کرده و از آن زمان تا پیش از مکالمه تلفنی «ترامپ» با رئیس تایوان، سران این کشور هیچگونه تماسی با مقام های تایوانی نداشته اند. پافشاری در مخالفت با نظم و نظام موجود در قالب سیاست «آمریکا ستیزی» باعث رویارویی جمهوری اسلامی با آمریکا و متحدان آن و نزدیکی به کشورهای ناراضی از نظم موجودِ روسیه و چین در قالب سیاست «نگاه به شرق» شده است. اساس اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» از سوی تصمیمگیران جمهوری اسلامی این استدلال است که چین و روسیه در آینده، نظمی در برابر نظم بین المللی موجود تشکیل می دهند و ایران با قرار گرفتن در اردوگاه این نظم، هم می تواند از فشارهای آمریکا علیه خود بکاهد و هم به عنوان بازیگری کلیدی در نظم چینی-روسی ایفای نقش کند.

اتخاذ استراتژی تجدیدنظرطلبانه در برابر نظم مستقر نیازمند برخورداری از توان مادی لازم است تا از آن طریق بتوان در برابر نظم مستقر ایستاد و آن را به چالش کشید یا حتی نظمی در برابر آن ایجادکرد. محسن شریعتی نیا: برداشتم این است که توزیع قدرت دو قطبی جدید را دگرگون نمی کند اما فرایندهای آن را پیچیده می کند. برداشتم این است که اوکراین هدف کوتاه مدت روسیه است و این کشور می کوشد ساختار امنیتی اروپای پساجنگ سرد را برهم زند و در معماری ساختار جدید نقش کلیدی ایفا نماید. شرایط فعلی روسیه نشان دهنده این است که این کشور در دو زمینه اقتصادی و تکنولوژیک به شدت دچار ضعف است. در پی آن مبارزه در روستاها شدت گرفت . در همان دوران استفاده از این ابزار در دیگر نقاط چین کاهش یافت و بسیاری از زنان استفاده از آن را قطع کردند. در این دور از مذاکرات، وزرای امور خارجه ایران و چین آخرین وضعیت نشست وین و تحولات در غرب آسیا و خلیج فارس را بررسی کردند. در سال 159 قبل از میلاد ، پس از درگذشت امپراتور ، امپراتور ” هوی دی ” بر سند قدرت نشست . اما پیروز به پیشروی ادامه داد ولی به سبب تسلط کامل اعراب بر ایران نتوانست وارد سر زمین خویش شود.او مدت بیست سال در طخارستان زندگی کرد و با آن که اطرافیان زیادی داشت اما به تدریج از دور او پراکنده شدند (53) .

اتفاقی که در داخل کشور نیز شاهد آن هستیم. نکته ای که مقامات جمهوری اسلامی نادیده گرفته اند این است که خود چین و روسیه در یک نظم بین المللی حضور دارند که در آن قدرت های بزرگ جهانی بر سر منافع مشترک چانه زنی می کنند. نرخ زاد و ولد در چین در یک نسل در چین به ازای هر مادر به 1.9 تولد رسید که در صورت ادامه این روند منتهی به کاهش جمعیت میشد. در پرتو این روند كلی، مبادلات تجاری چین و كشورهای خاورمیانه در سالهای اخیر، افزایش چشمگیری یافته است. این منطقه از نظر جغرافیایی خشک و غیرحاصلخیز است در سالهای گذشته با بمبگذاری و حملات چاقو از سوی گروههای افراطی مواجه شده است. در حالیکه عقیمسازی بین سالهای 2016 تا 2018 در دیگر نقاط چین کاهش نشان میداد، در سینکیانگ به بیش از 60 هزار مورد قانونی رسید. آمار سازمان بهداشت چین نیز از افزایش عقیمسازی در سینکیانگ خبر میدهد. حتی به طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشتهشدن است.

دیدگاهتان را بنویسید