سیاست خاورمیانهای چین

این اعتماد به نفس از پیشرفت برجسته در جریان اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز برمی خیزد. با اجرای سیاست های سودمند برای مردم در 38 سال توسط امپراتوران ” جائو دی ” و ” شوان دی ” ، قدرت ملی سلسله ” هان ” غربی تقویت یافت . اما یقین او ممکن است یک مسئولیت باشد و او را از به رسمیت شناختن مقاومتی که پکن از طریق اقدامات خود در خارج از کشور تقویت می کند، باز دارد. • عربستان سعودی در حال گشایش فرهنگی و آزادسازی حیرتانگیزی است، حتی در حالی که حاکم بالفعل آن، محمد بن سلمان، در بیشتر کشورهای غربی شخص غیرقابلاعتمادی به نظر میآید. هرچند که به لحاظ ایدئولوژی حاکم بر چین، این چرخش، دومین نقطه عطف به شمار میآید. این مسأله در تقویت نقش بینالمللی چین به عنوان قدرتی مؤثر در کمک به عبور جهان از بحرانهای انسانی نقشی جدی داشت. برای درک این مسئله مرور روندها و رویدادهای یک سال اخیر در غرب آسیا و شمال آفریقا و تاثیر آن بر بروز اختلاف میان چین و ایالات متحده ضروری است. واقعیت این است که کشورهای عربی هم از فرصتهایی که تعامل با چین در اختیارشان قرار میدهد استفاده میکنند و هم نسبت به غیرقابل اعتماد بودن حمایت آمریکا و بیمعنایی سیاستهای ایالات متحده در قبال ایران واکنش نشان میدهند.

ایران تصور میکند که با دور از دسترس بودن شرکتهای اروپایی و آمریکایی، میتواند از رونق روزافزون چین استفاده کند. اما، انجام این کار، هم خلأ و هم یک احتمال واقعی ایجاد خواهد شد: همانطور که ایالات متحده با اکراه در قرن گذشته جانشین بریتانیا به عنوان قدرت مسلط در خاورمیانه شد، چین نیز در این قرن آمریکا را تحت الشعاع قرار دهد. در آن زمان بریتانیا بر خاورمیانه تسلط داشت. • تقاضا برای خدمات فنی-مهندسی، قابلیتهای ساختوساز، تجهیزات خودرو و مخابرات، تسلیحات و محصولات مصرفی شرکتهای چینی به سرعت در حال رشد است. در واقعیت، به نظر میرسد افزایش حضور چین در خاورمیانه بیشتر ناشی از تقاضای محلی است تا فشار دیپلماتیک یا ایدئولوژیک از سوی پکن. از آنجایی که چین در نوآوریهای جهانی فنآوری پیشرو است، به یک شریک و مشتری مهم برای شرکتهای فناوری پیشرفته اسرائیل و شریک تلاشهای عربستان سعودی برای توسعه صنعت تسلیحات داخلی تبدیل شده است. اسرائیل هم منافع خاص خود را پیگیری میکند و در برابر تلاشهای آمریکا برای ممانعت از پروژههای شرکتهای چینی مقاومت میکند. او تلاشهای عظیمی را برای اصلاح اقتصاد خود آغاز کرده است، اقتصادی که از بیثباتی ساختاری و کاهش نرخ رشد رنج میبرد.

اقتصاد صنعتیش در حال حاضر دو برابر اقتصاد آمریکا است، اگرچه اقتصاد خدمات آن بسیار کوچکتر است. یکی از نکاتی که در این باره در فضای توییتر به چشم میخورد، در کنار اعتراضها به طرح صیانت که کاربران آن را طرح محدودسازی دسترسی به اینترنت میخوانند، در میان کاربران علاقهمند و فعال در حوزه اقتصاد این مساله مطرح بود که با اجرایی شدن این طرح رانتی برای افراد و شرکتهایی ایجاد میشود تا فیلترشکن و ویپیان قانونی بفروشند یا شهروندان طبقهبندی میشوند و بر اساس شغل و رابطه خود به اینترنت دسترسی پیدا میکنند. مانند آمریکا یک قرن پیش، ظاهرا چین هیچ برنامه امپریالیستی یا ایدئولوژیک در خاورمیانه ندارد. جهان با فرهنگ چین بیشتر از گذشته آشنا شده و در حال حاضر چین دومین مقصد گردشگری جهان است. در روز دوازدهم آوریل سال 1927 جیانگ جیه شی (از رهبران نظامی و سیاسی حزب ملی) کودتای “دوازدهم آوریل” را بر علیه انقلاب راه اندازی کرد که در نهایت منجر به پایان همکاری میان حزب ملی و حزب کمونیست گردید. شرکتهای چینی یک ششم صادرات نفت شورای همکاری خلیج فارس، یک پنجم صادرات ایران و نیمی از صادرات نفت عراق را خریداری میکنند.

یک سوم واردات انرژی چین از شورای همکاری خلیج فارس و بیشترین سهم از آنِ عربستان سعودی است. در حالی که بانک مرکزی چین به تازگی نرخ بهره بین بانکی را افزایش داده است، شرکت با مسئولیت محدود سرمایه ای بین المللی چین از نهاد تنظیم کننده نظام پولی، اعتباری و هماهنگ کننده سیاست های مالی این کشور خواسته است که به تدریج سیاست گشایش پولی را کنار گذارد تا قیمت دارایی ها و تورم تحت کنترل قرار گیرد. با این حال، برای چندین دهه، واشنگتن با دقت از هرگونه مفهومی که به دنبال جانشینی لندن به عنوان ضامن ثبات منطقه بود، اجتناب کرد. در سال 8 میلادی ، مردی با نام ” وانگ مان ” قدرت را غصب کرد و نام سلسله ” هان ” را به ” شین ” تغییر داد و به دنبال آن عمر سلسله “هان” غربی در چین پایان یافت . وی فرماندهان ” وی چین ” و ” هو چی بین ” را برای شکست ملیت “شون نو” اعزام کرد و چارچوب حکومت سلسله ” هان ” غربی را گسترش داد و به پیشرفت اقتصادی و فرهنگی در مناطق شمالی سلسله ” هان ” مساعدت کرد . متفکران بزرگ چین در این جنبش نقش مهمی ایفا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید