سیر مطالعاتی فلسفه اسلامی در مصاحبه با استاد عبودیت – عرفان و حکمت

طوری که هویداست انسانها افزون بر جنبه مادى و جسمى، داراى بُعد معنوى و روحى هم هستند و هر كدامی ازین جنبه ها در راه رسيدن به كمال مطلوب، انسان را یاری میرساند وی در راه رسیدن به کمال نیاز به برنامه هاى ويژه ای دارد، يكى ازین برنامه ها براى تقويت و رشد بُعد معنوى انسان، تقوا و پرهيزگارى است؛ يعنى اگر انسان بخواهد خودش را از بُعد معنوى به راه کمال برساند و به طهارت و پاکیزگی تقرب جوید، بايد هواى نفس خود را مهار كند و موانع ومشکلات را بر دارد و خود را سرگرم لذت ها و شهوات جسمى نسازد.

درین ماه مبارک حسیت انسان طوری برانگیخته میشود که نیروی معنوی خویش را تا مدت یکسال شارژ میکند وجبران گناهان گذشته خویش را جبیره می نماید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد خیرومنفعت ماه رمضان چنین میفرمایند: از عبادة به صامت رضی الله عنه روایت است که رسول الله فرمودند: رمضان ماه با برکت نزد شما آمد، درین ماه خیر و خوبی های است که الله متعال نصیب شما می کند، رحمتش را فروفرستاده، بدی های شما را می زداید، دعا ها را می پذیرد، مسابقه اعمال عبادی شما را مشاهده کرده و پیش فرشتگان افتخار می کند، بکوشید خوبی های خویش را به الله متعال نشان بدهید؛ چون بدبخت کسی است که در رمضان از رحمت الله متعال محروم گردد.

1- الله متعال بنده خویش را به شرف و مدحت «یَا أیها الذین آمنوا» صدا میزند! تا بنده پرهیزگار و اهل تقوا شود. یعنی هم دربارة «صورت»های عقلی ارسطویی که به نوعی ملهم از «مُثُل» افلاطونی است، صحبت کنیم و هم دربارة «شهر ـ دولت»های یونانی؛ و بالاخره اینکه تا حدی که امکانش باشد، با ایدة ارسطو در خصوص اهمیت زندگی سیاسی آشنا شویم. کیف در منطق ارسطویی به عرضی میگویند که ذاتاً قابل تجزیه و تقسیم به اجزا نیست.

نکته مهم و قابل توجهی که همه باید در جمع بندی جهاد اکبر داشته باشند، این است که نباید تصور کنند که اعمالی که در ماه مبارک رمضان انجام دادند، اختصاص به این ماه دارد. کسی که فرضی را انجام دهد گویا که هفتاد فرض را در غیر رمضان انجام داده است. خداوند متعال روزه این ماه را بر شما فرض قرار داده است و قیام این شب ها (تراویح) را بر شما سنت قرار داده است.( تراویح برای مرد و زن سنت موکده می باشد). رعايت وقار، متانت و حيا به منزلهي روح پوشش است و چنانچه كنترل رفتاري در زن و مرد به وجود نيايد، پوشش، كالبد بيروحي خواهد بود كه تأثير مطلوب نخواهد داشت.

چنانچه در حدیث قدسی نسبت روزه را خداوند به ذات پاک خود داده و چنین فرموده است: الصوم لی وانا اجزی به (هر عمل صالح اولاد آدم مربوط به خودش بوده غیر از روزه که آن ازآن من است و من پاداش و مزد آن را می دهم و روزه به منزله سپری است، هر وقتی که یکی از شمایان روزه داشته باشد پس نباید داد فریاد و سروصدا و غوغا برپا کند و اگر او را کسی دشنام دهد و یا با وی جنگ کند باید شخص روزه دار در جوابش بگوید که من روزه دارم. چون الله متعال طبق اراده ازلی خویش، برای تربیت بشر و رسانیدن او به پایه کمال، یک سلسله عبادات و وظایف اخلاقی را تعین نموده وبندگانش را بر اجرای آن مکلف ساخته تا آنان در سایه عمل به آن عبادات و به کار بستن وظایف به کمال شایسته که بدان منظور آفریده شده است منتهی شود و بهره خود را از نعمات الاهی به دست آورد؛ زیرا تا هنگامی که بشراز دام رذایل اخلاقی رها نشود و عملکرد زشت و ناروا گریبانش را رها نکند، نیروهای معنوی و قوای روحانی او همچنان در مرحله استعداد باقی مانده وبه مرحله عمل نزدیک نخواهد شد و تا هنگامی که به مرحله کمال نرسد و استعدادهای عملیش ظاهر نشود، تنها اقراروگفتار در عالم معنا مدار اعتبار نخواهد بود.

درین ماه هر عمل بنی آدم دو چند میشود، کسی که در این ماه یک عمل خیر انجام دهد گویا که یک فریضه ای را بانجام رسانیده است. بوئتیوس در کتاب تسلای فلسفه که در پنج دفتر تدوینشده است، بیتوجهی زمانهاش از فلسفهی یونان را برجسته میکند و تلاش مصرانهای برای نجات آن انجام میدهد. پژوهشگر فلسفه گفت: یکی از ویژگیهای برجسته و ارزنده انسان و یکی از ممیّزات او تعقل است و نمیشود باب تعقل را مسدود کرد؛ البته باید با سعی و تلاش عقلانی از اشتباهات مباحث عقلی و فلسفی کاست. شوید. نمنمک راه برای خواندن کتابهایی اختصاصی در شرح فلسفهی فیلسوفان باز میشود و پس از آن که ذهنتان آماده شد میتوانید کتابهای اصلی فلاسفه را بخوانید و از بهترین کتاب های فلسفی تاریخ لذت ببرید.

به عبارت دیگر عقلانیت نظری از طریق مدل سازی و روش سازی -که در خود مدل سازی نیز مفاهیم، فلسفی هستند و در طول فلسفه نظری تعین یافته و فلسفه کمی یا فلسفه کیفی تولید شده است- با تعینات خاص خود در مرحله عقلانیت کارکردی تنازل یافته و در عینیت جریان پیدا کرده است. اما تعریف روزه در شریعت اسلامی عبارت از خودداری و پرهیز از چیزهایی خاص در زمان معین است. روزه یقیناً عبادتی است ماننده سایر عبادات اسلامی که صاحبش را مزین به لباس تقوا و پرهیزگاری می گرداند و از ارتکاب اعمال ناشایست و ناپسند به واسطه امساک روزه مانع می گردد و به مصداق حدیث پیامبر اسلام «ص» اجر و ثواب روزه دار واقعی فقط خاص از جانب ذات پاک خداوند داده می شود.

به علاوه آنان كه به خاطر علاقه به يك نظريه خاص همه لذتها را يكسان ارزيابي نميكنند و كساني كه عليالاصول چنان لذتي را تجربه كردهاند، آن را لذتي برتر و بالاتر از همه انواع لذتها ميشمارند. از زمان حضرت آدم در همه شریعت ها، بلکه در همه ملل روزه فرض بوده است. و حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه در مورد چشم دیدش را پنین نقل میکند که قبل از فرا رسیدن ماه رمضان، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ما را جمع کردند و در خطبه ای ایراد فرمودند: ای مردم؛ ماه بسیار بزرگی فرا می رسد که همه اش برکت است.

حضرت زبیر رضی الله عنه روایت می کنند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند: خداوند سخاوت و انفاق را دوست دارد و بخل را نمی پسندد، ای زبیر؛ سر کیسه را نبند تا دروازۀ بهشت بر تو بسته نشود. برای آشنایی بیشتر با ما به چنل یوتیوب ما سر بزنید. به این نحو ارسطو خود را در معرض اتّهام تناقض قرار داده است: از یک طرف، ارسطو می گوید: علم با جوهر سر و کار دارد و فرد جوهر به معنای اوّلی است. در مقابل، بیحجابی و بدحجابی باعث کشاندن لذتهای جنسی از محیط و کادر خانواده به اجتماع، و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه میگردد.

کار او در اثر نسبتاً کوتاهی مانند رساله فی الحدوث فشرده تر، اما در الشواهد الربوبیه و به ویژه در اسفار مفصّل است. یکی از آثار این عدم ارتباط، محدود شدن قلمرو فلسفه اسلامی به فلسفهٔ اولی یا هستی شناسی است، در حالی که فلسفه شعب گوناگون دارد و حوزههای گستردهای را در بر میگیرد، مانند اخلاق، سیاست، علم و دین. روزه، ابعاد گوناگونی دارد و آثار فراوانی از نظر مادی و معنوی در وجود انسان می گذارد. واژگان کلیدی: حکمت روزه، امتیازات انسان، اثرعرفانی روزه، روش درمانی روزه.

تفسیر درست این آیات فقط در صورتی امکانپذیر است که آله را به معنای خدا بگیریم؛ یعنی موجود با کمال و با علم و قدرت که توان خلاقیت و تدبیر و سرنوشت انسان در دست او است و اله به معنای مورد نظر موحدان، یک مصداق بیش ندارد که آن را الله مینامند؛ ولی در نظر مشرکان، مصادیق متعدد یا زمان مختلف دارد، و آلهه مشرکان در عین این که مخلوق الله هستند، توان و تدبیر و کردکاری دارند، و دست کم در سرنوشت انسان، تأثیر بسزایی دارند. بررسی دلایل پرداختن به فلسفه از منظرهای مختلف تخصصی در این برنامه توسط اساتید و فعالان برجسته فلسفه اصفهان بطور خلاصه در این برنامه به چالش کشیده شد.

دهان و زبان او به جز از کلمه حق و سخن خیر چیز دیگری نگوید، از دست و زبانش کسی آزار و اذیت نشود، پایش بسوی حرام و ناحق کشیده نگردد، چشم و گوش آن فقط حق ببیند و حق بشنود. به همین سبب «صمت» سکوت را امساک می گویند؛ زیرا آن هم خودداری از سخن گفتن است و نیز گفته اند هر چیزی که از حرکت باز ماند، آن را صوم می گویند و «صامت الریح» به معنای بازماندن باد از حرکت است.

این، سخن کسانی است که با من هستند و سخن کسانی «پیامبرانی» است که پیش از من بودند؛ اما بیشتر آنها «بت پرستان» حق را نمیدانند و به همین دلیل از آن روی گردانند. بخش عمدهی دلیل هم به خود محقق برمیگردد که آن توانمندیها را ندارد که بعداً مفصل در این زمینه خدمتتان عرض میکنم. بر اساس اصول فلسفه عشق و برند، اگر بخواهید نام تجاری خود را به برند تبدیل کنید باید بتوانید با مردم دوست شوید، به آن ها عشق بورزید و حس مهم بودن را به آن ها هدیه دهید. هویت برند شامل ارزش ها، اصول و اعتقادات یک برند است که موجودیت آن را از دیگر برند ها و یا نام های تجاری متمایز می کند.

ماهی که در آن یک شب است که از هزار ماه با عبادت بهتر است. حضرت عبدالله بن عباس از پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه توصیف می نماید: رسول الله صلی الله علیه وسلم باسخاوتمندترین مردم بود و در رمضان سخاوت وکرم ایشان بیشتر می شد؛ آنگاه که جبرئیل را ملاقات می کردند، جبرئیل هر شب رمضان به ملاقات رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمدند و قرآن کریم را مدارسه می کردند و درین برهه ایشان با سخاوتمند از باد خوش و وَزنده بودند. یعنی به ایمان و گرویدن به خویش؛ این گونه خطاب «ای کسانی که ایمان آورده اید» به منظور توجه دادن مردم به صفت ایمانشان است، و گرنه باید می فرمود: «ای مردم»، ولی خواست بفهماند با توجه به این که شمایان ایماندارید، باید هر حکمی را که از ناحیه پروردگارتان می آید بپذیرید، هر چند که بر خلاف مشتهیات، و ناسازگار با عادات شما باشد.

باید توجه داشت که (ماهیت زیبایی در ضمن مباحث دیگری نیز از سوی فیلسوفان مسلمان بحث شده است و تنها به مبحث ارتباط ذات و صفات خداوند با افعالش محدود نمی شود. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: آیه ۳۱ سوره نور چند پیام مهم برای بانوان مؤمنه دارد؛ اول اینکه بانوان باحجاب هنگام مواجهه با نامحرم، نگاهشان را باید کنترل و مدیریت کنند، دومین مورد نیز پرهیز از جلب توجه است. تا پیش از سدۀ هیجدهم که بوسیلۀ اگوست کنت، شاخه ای از «فلسفۀ اجتماع» با عنوان جامعه شناسی مطرح شد، فلسفه شامل همۀ بحث های مربوط به اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و روانشناسی میشد؛ و اندیشمندان در هر مرحلۀ تاریخی بویژه در دوره های بحران زا، با کالبد شکافی جامعه بیمار و شناسائی عوامل بحران، به ارائه راههای حل و معالجۀ جامعه می پرداختند، اگرچه دستاوردهای اذهان بسیاری از متفکرین، خیالپردازی بود و خودستائی و بمانند رواقیون آیه های یأس زمینه ساز برای سلطه بیگانگان امپریالیست های روم مطرح می کردند، چنانکه امروزه در تهران و شهرستانهای دیگر، با دستورالعمل فراماسونری، کانون هائی با داعیۀ عرفان و عارف مطرح شده است تا جوانان را به انزواطلبی، عزلت و تصوف و گوشه گیری تشویق کنند، که این سیاست شوم در کنار گسترش مواد مخدر باعث کناره گیری فرزندان ایران از احساس مسئولیت ملی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید