شرحی اجمالی بر نظریهی مُثُل افلاطون – فلسفه نو

«درباره عشق» درباره عشق زمینی یا به تعبیری مجازی است، این کتاب به بررسی تجربه عشق انسانی از زاویهای دیگر میپردازد. به گزارش خبرآنلاین، کتاب «درباره عشق» نوشته آرش نراقی از سوی نشر نی با قیمت 5500 تومان منتشر شد. از نظر قدما حکمت -یعنی حقایق و علومی که قابل دریافت با نیروی عقل است- در وهله اوّل منقسم می شود به حکمت نظری و حکمت عملی؛ حکمت نظری به نوبه خود منقسم می شود به «حکمت الهی» (یا «حکمت علیا»)، و «حکمت ریاضی» (یا «حکمت وسطی»)، و «حکمت طبیعی» (یا «حکمت سفلی»). در این سطح عشق و معشوق یكیاند.

2. اتحاد جسمانی، نمادی از اتحاد روحی و وجودی عاشق و معشوق است. «عشق همیشه مایه تشویش خاطر است، همیشه با احساس سعادت و حرمان، ملازم است و چندان با ازدواج که وضعیتی توأم با خوشی و آرامش است، جور در نمیآید. در روم باستان، ازدواج کاملا اجباری بود. لحظه های اوج و فرود آن ایام چگونه بود و چه کارهای مشترکی با هم انجام می دادید ؟ رمضان ماه جهاد و مبارزه با نفس سرکش و بت درونی و بیرونی است که اخلاص دین و صفای قلب و تسلیم در بارگاه احدیت را نوید می دهد.

فلاطوری در بخش پایانی كتاب نشان میدهد كه چگونه این تصور خاص و منحصر به فرد مسلمانان از واقعیت و متناظر با آن معرفت در خوانش ایشان از فلسفه یونانی تاثیر گذاشت. در این کتاب که مجموعه مقالاتی درباره شهر است تلاش شده تا فلسفه بهعنوان کانالی نشان داده شود که سعی میکند تبدیل به تجربه زیسته در زندگی شهری انسان شود. «فلسفه» در واقع علم به حقایق موجودات به اندازه توانائى بشر می باشد. اخوان الصفا گویند: آغاز فلسفه دوست داشتن انواع دانش بوده و وسط آن شناخت حقایق موجودات و پایان آن عمل به گفتار، یعنى تطابق عمل با علم در جهت کمال ممکن است.

فلسفه عبارت است از کمال یافتن نفس انسان به سبب معرفتی که به حقائق موجودات مییابد، معرفتی که مطابق با واقع باشد و نیز حکم به موجودیت آنها به وسیلة برهان و نه از روی ظن و تقلید، به قدری که در توان اوست. در این شماره و شماره آینده(بخواست خدا)به بررسی نسبت فلسفه یونان با فلسفه اسلامی پرداخته خواهد شد. «خطابه آلکیبیادس: قرائتی از رساله مهمانی افلاطون – مارتا نوسباوم، فضیلت عشق (اروتیک) – رابرت سالومون پیوند عشق- رابرت نوزیک، دلایلی برای عشق ورزیدن- لارنس تامس، عشقهای مخاطره آمیز- انت بایر و درباره آینده عشق: روسو و فمنیستهای رادیکال- الیزابت راپاپورت» از مطالب این کتاب است.

دریافت کنند. سایر هموطنان نیز با پرداخت هزینه ارسال پستی، می توانند تلفنی سفارش کتاب دهند. از غزالی در کتاب «احیای علوم دین» نقل شده که زوایایی از عالم معنا هست که سالک تنها با آینه دل خویش، قادر به کشف آنها نیست و نیاز به دو آینه دارد. الزام سیاسی، در واقع تعهد اخلاقی شهروندان، به انجام دستورات و سبک زندگی اسلامی است. آيا براى ايجاد انس ميان دو زوج مخالف با هم است؟ فکر میکنم یکی از دلایل اصلی این امر نبود یا کمبود یک زبان فلسفی روشن است که بتوانیم با آن مسائل را بسیار ساده و واضح و به شکلی غیرفنی با عموم مردم در میان بگذاریم.

مقوله ای که در ساختمان تفکر اسلامی، به آن اهتمام جدی ورزیده شده است. به بیان دیگر فلسفه (یا حکمت)، تفکر در مسائل علمى و مو شکافى در فهم آنها است: (علم الاشیاء بمبادئها و عللها الاولى). حکمت الهی در مورد اموری بحث می کند که ذهنا و خارجا (یعنی مفهوما و مصداقا) بی نیاز و غیر مشروط به ماده هستند. نباید پنداشت که این ترجمهها بحث برانگیز نبودند. به حکمت الهی (فلسفه) الهیات بالمعنی الاعم نیز گفته می شود و وجه این عنوان آن است که فلسفه دارای دو بخش است: بخش «امور عامّه» که شامل مباحث وجود و عدم، ضرورت و امکان و امتناع، قدم و حدوث، وحدت و کثرت، قوّه و فعل، ماهیت، علّت و معلول است و ملحق بر این بخش است مباحث جواهر و اعراض و حقیقت جسم طبیعی و برخی مباحث دیگر؛ و بخش الهیات بالمعنی الاخص که درباره خدا و صفات و افعال خدا بحث می کند.

به دنبال اين بحث، افلاطون «تمثيل غار» را پيش مى كشد و درجات تقرب به واقعيت را ذكر مى كند.9 افلاطون معتقد است: بايد داوطلبان زمامدارى را آزمود و آن ها را براى اين كار آماده كرد. فلسفه علمی است زائیده گرایش بشر به دانایی.اصل کلمه «فَلْسَفَة» یونانى و مرکب از دو جزء است: «فیلو» به معنى دوست و دوستدار، و «سوفیا» به معنى حکمت، که مجموعاً یعنى «دوستدار حکمت».این علم به درک حقایق و علومی که قابل دریافت با نیروی عقل است می پردازد و به سوالات اساسی بشر درباره زندگی و حقایق هستی می پردازد. بودند. اما از آنجا که خودشان را عمدتا شارح ارسطو میدانستند، یا کسانی بودند مثل مسکویه و ابوالحسن عامری که یک فلسفه التقاطی درست میکردند، فلسفه اینها رنگ خاص اسلامی نداشت.

فرق حیا با عفاف: از امام باقر و امام صادق (علیهم السلام) نقل شده: حیاء و ایمان ملازم یکدیگرند همانند دو چیزی که به یک ریسمان بسته شده باشند، این دو در بود و نبود، تابع یکدیگرند، پس هرگاه یکی از آن دو رفت دیگری نیز می رود.” اَلْحَیاءُ وَ اْلایمانُ مَقْرُونانِ فی قَرَنٍ، فَاِذا ذَهَبَ اَحَدُهُما تَبِعَهُ صاحِبُه”. گفته می شود ارسطو به هنگام تدریس فلسفه قدم می زد و در حال راه رفتن به افاده می پرداخت.

فلسفه از سنخ اندیشه بوده و شناخت حقایق اشیا به مقدار ممکن است و اگر مجموع اندیشه و انگیزه در تعریف فلسفه اخذ شود، فلسفه را تشبه به خالق، به مقدار ممکن تعریف کرده اند. در این روش کوشش شده است که مرز میان فلسفه و دین حفظ شود و فیلسوف آزادانه و بیطرفانه به بررسی امور فلسفی بپردازد. ضمن آنکه، روش پیشنهادی حکمت اسلامی نیز در حوزه فلسفه فلسفه اسلامی بیان شده است. تقسیم فلسفه به مشائی و اشراقی در عین اینکه یکی از تقسیمات فلسفه اسلامی است حداقل از نظر تاریخ فلسفه اسلامی سابقه دیرینه تری نیز دارد.

فلاطوری «با الهام از پرسشهای هایدگر و مكتب او درباره فلسفه یونانی» به مفاهیمی بنیادین چون زمان، جنبندگی، شدن، وجود(Sein) و آگاهی علمی میپردازد كه ساختار اندیشه بدانها وابسته است و در درون سنت فلسفی اسلامی به گونهای متفاوت از آنچه در فلسفه یونانی و به طور كلی فلسفه غربی معمول است به كار گرفته شدهاند. چرا می گوییم حرکت در چهار مقوله بیشتر انجام نمی گیرد؟ سلسله مقالات«فلسفه اسلامی یا فلسفه مسلمانان» متکفل ارائهء مباحثی در جهت شناخت و معرفی«ماهیت فلسفه اسلامی»است.از آنجا که شناخت کامل هر پدیدهء در گرو علم به علل چهار گانه آن،یعنی علل وجودی (فاعلی و غایی)و نیز علل ماهوی(مادی و صوری)آن است،بنابراین معرفت به موضع موردنظر نیز مستلزم آگاهی به تمامی ابعاد آن میباشد.در مقاله نخست از این سلسله به طرح آراء اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان درباره این موضوع پرداخته شد-در آن مقاله با ناموجه شمردن عنوان فلسفه عربی،به تقابل بنیادین دو عنوان فلسفه مسلمنان با فلسفه اسلامی اشاره شد و ضمن برشمردن اجمالی دلایل طرفداران عنوان نخست،با انتخاب عنوان دوم یعنی فلسفه اسلامی به عنوان نظریه مختار، دلائل مثبت در جهت این انتخاب و نیز پاسخگوئی به اشکالات و شبهات طرفداران نظریه اول موکول به ارائه تفصیلی این سلسله مباحث شد.

این چهار جریان در جهان اسلام ادامه یافتند تا در یک نقطه به یکدیگر رسیدند و جمعاً جریان واحدی را به وجود آوردند. یکی از روشهای قرآن در اعطای بصیرت و ایجاد بینش، مقایسهی دو سوی موضوعات است. برخی نیز و جه آن را این دانسته اند که چون عقل و اندیشه این فلاسفه پیوسته در مشی و حرکت بوده فلسفه آنان به فلسفه مشاء مشهور شده است؛ چرا که حقیقت فکر همان حرکت به سوی مقدمات و از مقدمات به سوی نتایج است.

دیدگاهتان را بنویسید