طبقه بندی انواع خاک – عمران مدرن

بسیاری از خواص فیزیکی خاک مانند حرکت آب ، تهویه ، انتقال حرارت ، وزن مخصوص ظاهری و فضای منافذ به ساختمان خاک بستگی دارد. منافذ خالی از آب اشغال میشوند. بیشتر در لایههای سطحی خاک وجود دارند، ولی گاهی در لایههای عمیق هم دیده میشوند. برحسب شکل ظاهری 6 نوع ساختمان را میتوان در خاک تشخیص داد. گرچه در یک پروفیل خاک ممکن است یک نوع ساختمان بیش از سایرین دیده شود، ولی معمولا در افقها یا لایههای مختلف ممکن است، چند نوع ساختمان یافت شود. خاک با داشتن محیط زیست مناسب و منبع کافی انرژی و مواد غذایی میتواند موجودات زنده مختلف را در بطن خود پرورش دهد. هوموس منبع مهم تامین کربن و نیتروژن برای گیاه می باشد . باوجود اینکه آب دریاچه از دو رودکر و سیوند تامین میشود، دارای آب بسیار شوری است و به همین دلیل گونههای گیاهی شور پسند همچون گز و نی، تنگس، قیچ، آویشن، کاکوتی، باریم، گل نرگس، کیکم، زیره و باریجه یافت میشود. این خاکها به دلیل گوناگونی جنس برگ ها از نظر تغذیه ، جز خاکهای بسیار غنی محسوب می شوند . قابلیت کشاورزی خاک های بیابانی: در نقاطی که خاک های بیابانی شور نباشد و قشر سخت نمکی در زیر آن وجود نداشته باشد چنانچه آب کافی در اختیار باشد، می توان از از این نوع خاک ها به عنوان زمین زراعتی استفاده کرد و محصول قابل توجهی به دست آورد.

این نوع خاکها از انباشته شدن برگ ها در پای درختان تجزیه و تشکیل می شوند . این لایه ها با حروف از هم مشخص می شوند. نکته قابل توجه در سیستم طبقه بندی خاک به روش آشتو این است که هرچه از خاک A1 به سمت خاک A8 می رویم، خاک نامرغوب تر می شود. به این ترتیب، جزیره آشوراده از شمال به دریاچه خزر، از شرق به تنگهای باریک موسوم به «تنگه چپقاوغلی» و از غرب به کانال طبیعی خزینی و ادامه شبه جزیره میانکاله و از جنوب به خلیج گرگان منتهی میشود. محدوده «آشوراده» در اثر بالا آمدن سطح آب دریاچه خزر توسط کانال طبیعی «خزینی» به صورت جزیره آشوراده از شبه جزیره میانکاله جدا شدهاست. رئیسی همچنین معاون اول را مامور کرد قبل از پایان سال موضوعات مربوط به زبالهسوزها را سروسامان دهد. او توانست برای این فیلم موفق، سیمرغ بهترین بازیگر زن نقش اول را از جشنواره فیلم فجر دریافت کند. حد تعالی هر علم هنگامی است که جنبه کمی پیدا کند. بی دلیل نیست که در طول تاریخ ، ظهور تمدنهای بزرگ در مناطقی که خاک خوب موجود بوده، صورت گرفته و سقوط تمدن بزرگ بینالنهرین و دره رود نیل همزمان با تخریب خاکها در آن مناطق اتفاق افتاده است.

مقدار املاح موجود در دریاچههای مختلف خیلی متغیر است لذا دریاچهها از نظر ترکیب شیمیایی به دریاچههای آب شیرین دریاچههای آب شور و دریاچههای تلخمزه تقسیم میکنند. قسمتی از این عدم توجه به معنی واقعی خاک ، شاید به علت این است که برای اشخاص مختلف ، خاک مفاهیم گوناگونی دارد. ایجاد خاکی با ساختار خوب به کندی بسیار صورت می گیرد، ولی برعکس، به هم خوردن و خراب شدن ساختار یک خاک ، به علت عدم دقت لازم در حفاظت خاک، ممکن است بسیار سریع رخ دهد. اما اگر در اواخر پائیز و زمستان به این جزیره سفر کنید به دلیل تخفیفات عالی فروشگاهها و همچنین ارزان قیمت بودن بلیط اماکن تاریخی و گاهی مجانی بودن آن، سفری که پیش رو دارید برایتان بسیار ارزان قیمت تمام خواهد شد. البته این نسبت آب و هوا بسیار متغیر بوده و تحت تاثیر شرایط خاک و جو قرار میگیرد. مبنای این طبقهبندیها، بافت خاک و نسبت ذرات ریزدانه موجود در آن است. شن خالص چون ذرات آن تماماً از هم جدا هستند، فاقد ساختار می باشد، ولی در خاکی که مواد آلی و یا ذرات ریزتر از شن – به نسبت مناسب – وجود داشته باشد، ذرات مجتمع شده و خاک دارای ساختار ویژه میشود، اینگونه تجمع ذرات باعث تهویه بهتر خاک می گردد.

حجم نسبی این اجزا که برای رشد گیاه مناسب باشد، بدین صورت است که در آن 50 درصد بوسیله مواد جامد (45 درصد مواد معدنی و 5 درصد مواد آلی) اشغال شده و 50 درصد بقیه شامل فضای منافذ است که بوسیله آب یا هوا اشغال میشوند. اگر لبههای سطوح بیشتر تیز و مشخص باشد، ساختمان را مکعبی و اگرا این لبهها صاف شده باشد، ساختمان را فندقی گویند. این ساختمانها به اسامی بشقابی ، ستونی ، منشوری ، مکعبی ، فندقی ، دانهای و اسفنجی شناخته میشوند. اگر قسمتی از خاک به طرف پایین حفر شود، لایههای افقی مشخصی در عمقهای مختلف آن به چشم میخورد. خاکهای مناطق مختلف دارای خصوصیات یکسان نیستند. در اغلب حالات، خاک های طبیعی ترکیبی از گروه ها با اندازه های مختلف می باشند. رئیس جمهور در دومین بازدید سرزده خود در سفر استانی به مازندران، به کارخانه آرین شیمی مازندران رفت و در جریان فعالیت ها و اقدامات این کارخانه در تولید ام دی اف قرار گرفت. به طور کلی، شاخص خمیری به میزان رس بستگی دارد. این فعال محیط زیست با اشاره به ضررهای نیروگاه سیکل ترکیبی برای شهر کازرون گفت: بزرگترین ضرری که نیروگاه سیکل ترکیبی برق طی این چندسال به کازرون زده و همچنان ادامه دارد آلودگی هوای شهر کازرون و منطقه اطراف است، این نیروگاه باید از گاز استفاده کند ولی متأسفانه از سوختهای غیر گازی از جمله مازوت که باعث ایجاد ناکس NOx (اکسیدهای نیتروژن که یکی از آلایندههای اصلی توربینهای گازی هستند) میشود استفاده میکند که این امر سبب آلودگی بسیاری در هوای منطقه کازرون شده است.

دیدگاهتان را بنویسید