علت جنگ ایران و عراق چه بود؟

برخی ، به استناد این خبر، تأکید کرده اند که اگر هم برای ایران مقدور نبود که مبلغ ادعایی مذکور را از دولتهای عربی استحصال کند، یا در یک بررسی منصفانه و بیطرفانه ، کلیه خسارات خود را تعیین و دریافت کند، نفس برقراری آتش بس و پذیرش صلح بعد از بازپس گیری خرمشهر، مانع گسترش و افزایش خسارت و تلفات می شد و این به مصلحت کشور، بود (رجوع کنید به سحابی و صابر، ص ۲۳ـ۲۶؛ پارسادوست ، ۱۳۷۱ ش ، ص ۴۸۸ـ۴۸۹)؛ پذیرش صلح ، فرصت مهمی برای فعالیتهای سیاسی فراهم می آورد (رجوع کنید به هیوم ، ص ۴۵) و دولت ایران می توانست با توجه به جایگاه مطلوب خود، در شرایط رفع مناقشه تأثیر گذارد. چنانکه «حمزه پاریاب» کارشناس و فعال رسانهای در یادداشتی توضیح میدهد (جزئیات بیشتر)، کشورهایی مانند آمریکا مقابل دیگر قدرتهای نظامی دنیا ترجیح میدهند به جای ورود به جنگی کثیف که کنترل پیامدها و دامنه آن برایشان دشوار یا حتی غیرممکن است، مسئولان و عامه مردم در کشور هدف خود را با استفاده از تاکتیک یادآوری «ترس از مردن» دچار «مردن از ترس» کنند. گفت: برای فرار از وضعیت جنگی که پیش آمده بود مهاجرین زیادی به ایران آمدند، و با توجه به همسایگی، هم زبانی و اینکه ایران به نوبه خود در مسیرمهاجرت به سایر کشورها است شهروندان افغانی به ایران سفر میکنند.

در این فاصله زمانی ، عراق نیز با بهره برداری از سکوت بین المللی ، در حالی که بخشهای مهمی از خاک جمهوری اسلامی ایران را اشغال کرده بود، به تحکیم مواضع خود در این مناطق پرداخت . ارتش عراق در محورهای طلائیه و کوشک ، با پیشروی در خاک ایران ، حملات فرعی خود را آغاز کرد و با تصرف جاده اهواز به خرمشهر و بستن این جاده ، چندین پل و قسمتی از ریلهای راه آهن را تخریب کرد. چهار روز بعد نیز اعلام کرد که حدود 140 کیلومترمربع دیگر از مناطق نزدیک موسیان را تصرف کرده است. معاون رئیس آکادمی دانش موشکی روسیه با بیان اینکه ایران جزو چهار کشور اول تولیدکننده سامانههای موشکی در سطح جهان است، گفت که ایران قادر است اسرائیل را به محلی غیرقابل سکونت تبدیل کند. نیروی هوایی که انتظار میرود برای دفاع از حریم هوایی و حمله به اعماق اهداف و تاسیسات دشمن در آمادگی کامل بسر میبرد، فاقد توانمندیهای دفاعی کارآمد به منظور پیشگیری از شلیک موشک از هر نوع آن علیه حریم راهبردی حیاتی اسرائیل است و سامانههای دفاعی اسرائیل نمیتوانند با شلیک هزاران موشک در هر روز مقابله کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون جلساتی برگزار و در کمیتهها قول داده شده تا روند قانونمند سازی پیگیری شود و هر دو طرف هم مسئولیتهایی را به عهده گرفتند، لذا سرشماری صورت گرفته و اکنون باید از طرف افغانستان این افراد تثبیت هویت شوند. سفیر افغانستان در تهران درمورد اقدامات انجام شده توسط دفاتر کفالت اتباع خارجی در ایران هم اظهار کرد: اداره اتباع مسئولیت دفاتر کفالتی را بر عهده دارد و انتظار داریم این اداره همکاری لازم را داشته باشد و با کمک آنها بتوانیم روند اجرای طرح را تسریع ببخشیم. کاخ سفید ازسال 2003 تاکنون درافغانستان، پاکستان ومنطقه با تروریسم همکاری می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. موسسه مطالعاتی «شرق ـ غرب» در سال ۲۰۱۰ با انتشار گزارشی درباره منابع آبی افغانستان، تاکید کرد: همکاری همسایگان درباره منابع آب، یک گزینه و انتخاب نیست، بلکه تنها راه موجود است. فرانسه شریک جنایات صدام است. عربستان سعودی شریک جنایات صدام است.

بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم جنایتکارصدام دیکتاتور رئیس جمهور سابق عراق و ارتش جنایتکارشماره یک عراق با پشتیبانی و حمایت همه جانبه آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و کمک مالی چند کشورجنایتکارشماره عربی درسایه سکوت سازمان های بین المللی، نماد حقوق بشرآمریکایی، نماد حقوق بشراروپایی و نماد جنایات مدعیان حقوق بشر! این دیپلمات افغانستانی خاطرنشان کرد: در نهایت پس از حادثه 11 سپتامبر با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل با اجماعی جهانی نیروهایی وارد افغانستان شدند تا علیه تروریستها بجنگند اما گروههای دیگری هم در این کشور وارد صحنه شدند. وی تصریح کرد: بنابراین مشکل امنیتی در افغانستان منشاء داخلی ندارد بلکه منشاء آن بیرونی است و هر زمان ساز و کار بیرونی به دخالت و اعزام تروریستها خاتمه دهد، افغانستان شاهد امنیت کامل خواهد بود و در چنان شرایط مهاجرین به کشور باز میگردند. اما در آن زمان کودتای افغانستان اتفاق افتاد با این حال مقامات کابل معتقدند با وجودی که این کودتا، مانع تصویب قرارداد آب هیرمند میان ایران و افغانستان شد، اما ایران از سهم ٢٦مترمکعب در ثانیه خود از هیرمند استفاده کرده است. بیشترین حجم خریدهای تسلیحاتی ایران از بریتانیا مربوط به ده قرارداد خرید تانکهای چیفتن یکی ۷۶۴ دستگاه و دیگری ۱۵۰۰ دستگاه روی هم به مبلغ ششصدمیلیون پوند بود که تا زمان تهیه گزارش نظامی فوق تنها ۴۷۰ دستگاه تانک چیفتن تحویل ایران شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید