عنوان مقاله: روابط ایران و چین در عهد باستان)

امیدوارم در فصل نوین روابط دو کشور، شاهد ارتقا و گسترش همکاریها در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین عملیاتی کردن مشارکت راهبردی باشیم. طبعا در این دوران که جهان شاهد تحولات عظیمی بود و منطق نظامیگری بر روابط بین کشورها حاکم شده بود و دو کشور ایران و چین ناخواسته قربانی مطامع سیاسی و نظامی قدرتهای جنگطلب شده بودند، نهتنها روابط فرهنگی، بلکه روابط سیاسی میان آنها نیز دچار وقفه و سردرگمی شده بود. با افزایش تولید داخل، باید واردات آنها کاهش و صادرات آنها افزایش یابد. 1. مراحل توسعه یک صنعت در درون کشور: از این بُعد، صنایع ابتدا باید واردکننده باشند و بهتدریج واردات آنها افزایش یابد. اگر واردات انرژی توسط چین، با دشواری روبه رو شود و قیمت تمامشده آن نسبت به دیگر مناطق، گرانتر شود آنگاه قیمت تمامشده کالاهای چینی بالا میرود. اگر آمریکا در بستر این جنگ تجاری، رویکرد تشدید جنگ تجاری را در پیش گیرد آنگاه احتمال دارد که چین به سمت افزایش نقش سیاسی خود در جهان نیز گام بردارد. نخست تغییر در محیط بینالمللی اقتصاد سیاسی این کشور در نتیجه تلاش آمریکا در دهه اخیر برای مهار و رقابت با این کشور و دوم اجرای استراتژی توسعه صنعتی چین که به نوعی نماد گسست تدریجی این کشور از تولید صنعتی با فناوری پایین و متوسط و حرکت آن به سمت حلقههای بالاتر زنجیره ارزش است.

چس فریمن، پژوهشگر امور بینالملل در موسسه واتسون دانشگاه براون، که کسوت دستیاری وزیر دفاع در امور امنیت بینالملل و وزارت امورخارجه ایالات متحده و سفارت این کشور در عربستان سعودی را در کارنامه خود دارد، با انتشار یادداشتی با عنوان «در خاورمیانه، تأثیرات رقابت چین و آمریکا کم است» در پایگاه تحلیلی رسپانسیبل استیتکرفت استدلال کرده تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه بیش از آنکه حاصل چنین رقابتی -بالاخص میان آمریکا و چین- باشد، در نتیجه دینامیزمهای داخلی این منطقه است. در همین حال تارنمای «چاینا ارگ» نیز گزارش کرده است که چین در بسیاری از زمینهها از جمله ارائه اینگونه خدمات با چالش روبرو است و پیرشدن سریع جمعیت با امکانات موجود کشور سازگاری ندارد. • مصائب انسانی و بنبستهای سیاسی در یمن در حال بدتر شدن است، و همزمان رنج مردمان در غزه، لیبی و سوریه در حال شدت گرفتن است، اما غرب آگاهانه آنها را نادیده میگیرد. هم از دیگر مواردی بود که کاربران غیر از اعتراضات سیاسی و اجتماعی خود به آنها در نوشتههایشان اشاره کردند. به گزارش این خبرگزاری، دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در نشست امروز خود که به ریاست شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور برگزار شد، تصمیم به حمایت “از زوجهایی که تمایل دارند فرزند سوم داشته باشند” گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما نتایج گزارش یک موسسه پژوهش اقتصادی نشان می دهد که چین باید سیاست های پولی و بانکی خود را تغییر دهد. در خصوص پرونده هسته ای ایران، مواضع چین به عنوان یک قدرت بزرگ در ارتباط با سیاست عدم اشاعه تسلیحات هسته ای (ان.پی.تی)، جایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، حایز اهمیت می باشد. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران همیشه از سیاست آمریکا در جلوگیری از احیای عضویت چین در سازمان ملل متحد پشتیبانی میکرد. • حضور نیروهای مهاجم ترکیه و آمریکا در سوریه در بحبوحه عدم توجه وحشتناک بینالمللی به نیاز سوریه به بازسازی ادامه دارد. امروزه، مرکز دانش برای توسعه بینالملل، که تحت نظارت مرکز تحقیق توسعه فعالیت میکند و در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ هجری شمسی) بنا شده است، وظیفه مطالعه تجربه اصلاحات چین و قابل هضم و دسترس کردن آن را برای کشورهای دیگر بر عهده دارد. اکنون پکن نیز مسیر مشابهی را دنبال میکند: به دنبال ترویج مبادله کالا و خدمات برای تامین انرژی بدون اعمال هرگونه مطالبات سیاسی یا فرهنگی است و تا جایی که میتواند از درگیر شدن در مناقشات محلی اجتناب میکند. • محدودیتهای اعمال شده بر برنامه هستهای ایران، با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تا حد زیادی از بین رفته است.

لی کهچیانگ اشاره کرد: چین با انحصار و رقابت غیرقانونی مخالفت میکند تا از گسترش بی رویه سرمایه جلوگیری شود. دیپلماسی ایرانی: اخیراً شی جین پینگ، رئیسجمهوری چین اعلام کرده است که سیاست این کشور به سمت وارداتمحوری تغییر میکند درحالیکه پیشازاین، برنامه توسعه چین، صادراتمحور بوده است. از سوی دیگر جو بایدن و تیم دمکرات کاخ سفید بهخوبی میدانند که سیاستهای تهاجمی و دیوانهوار ترامپ کمک بسیار زیادی به افول یکجانبهگرایی و قلدرمآبی آمریکا کرده و کشورهای زیادی از جمله چین و ایران، آمریکا را در تمامی عرصههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی به چالش کشاندند. چین در پاسخ به دو روند غالب این مدل را طراحی کرده است. اما این شرکت پژوهشی اکنون هشدار می دهد که تصمیم گیرندگان اقتصادی و پولی چین باید برای سال 2017 نیز سیاست پولی محتاطانه و خنثی را به اجرا گذارند. خدایان جنگ در واشنگتن حکم دادهاند که شرایط بینالمللی اکنون توسط دو نیروی استعلایی شکل میگیرد: رقابت قدرتهای بزرگ (به ویژه میان آمریکا و چین) و تلاشهای مستبدین برای از بین بردن دموکراسیها.

دیدگاهتان را بنویسید