فروپاشی چلسی با تحریم آبراموویچ/ قهرمان اروپا قربانی شعار پوچ «جدایی ورزش از سیاست» شد

این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه همان طور که زنان در ایران در حوزههای اقتصادی و اجتماعی فعالیت کمتری دارند، حضور زنان در عرصه سیاست نیز نسبت به حضور مردان کمتر است، عنوان کرد: این مشکل در سراسر جهان مطرح است که بانوان کمتر از آقایان در عرصههای سیاسی مشارکت دارند ولی در ایران این موضوع به صورت گستردهتری دیده میشود. به گزارش “ورزش سه”، چندی پیش بود که بعد از نتایج ضعیف بارسلونا تحت هدایت رونالد کومان بالاخره صبر سران باشگاه کاتالانی به پایان رسید و آنها سرمربی هلندی را برکنار کردند. مثلاً دانشگاه آکسفورد دوره چهار ساله فیزیک – فلسفه را به راه انداخته که نیمی از دروس آنها فیزیک و نیم دیگر فلسفه است. در همین راستا، در بیانیة پایانی سمپوزیوم کاربرد تکنولوژی اطلاعات در صنایع کوچک (آذر 1379 ـ بانکوک) که از سوی سازمان بهرهوری تایلند وابسته به سازمان بهرهوری آسیایی (APO) برگزار گردیده بود، رمز بقای شرکتها و صنایع کوچک و متوسط و همچنین عامل ارتقای بهرهوری آنها، در گسترش بهرهگیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک عنوان شده است که خود گویای ضرورت اقبال جهانی به این پدیده نو ظهور میباشد( Chun, p.

همچنین دارای 13 نفر کارمند به صورت رسمی، قراردادی و شرکتی شاغل در حوزه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی، امورعمومی، مالی و مسئول آزمایشگاه می باشد. یک شاهد بر این مطلب، تعداد مجلات معتبری است که در این حوزه منتشر میشود. 2. تعاریفى که سیاست را به معنى حکومت که نوعى از نهادهاى رسمى و اجتماعى است مىدانستند. به عبارت دیگر، حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی را هزینه و مبادله اسناد تشکیل میدهد. ۱۶. تهیه وتدوین دستورالعملها، ضوابط و روشهای لازم برای تشکیل پرونده متقاضیان .(اخذ کارت صلاحیت تدریس ، تأسیس وتمدید مجوز آموزشگاههای آزاد هنری و آزمون های جامع و ادواری و مهارتی در رشته های کاردانش و آزمونهای ورودی هنرجویان هنرستانهای هنرهای زیبا ،صدور مجوز و تمدید رشته های درحال اجرا در مراکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر) . افزون بر این، به منظور اجرای ضوابط و حفاظت از شرکت، حقوق، اموال یا محصولات خود یا به منظور حفاظت از کاربران یا در شرایطی که افشای اطلاعات برای این اهداف (شناسایی، جلوگیری و مبارزه با کلاهبرداری، استفاده غیرمجاز از محصول، نقض ضوابط یا سیاستهای ما یا سایر فعالیتهای مضر یا غیرقانونی) ضرورت منطقی داشته باشد، ممکن است اطلاعات مربوط به شما را افشا کنیم.

۲۴. تدوین ضوابط و دستورالعمل صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات و آموزشگاه های آزاد هنری و انجمن های هنری و نظارت بر آنها. فشار امواج اطلاعاتی و تحولات علمی ـ تکنولوژیکی، طبعاً دولتها را به اهمیت و ضرورت تدوین سیاستهای جامع اطلاعرسانی و استخدام فناوریهای نوین ارتباطی و افزایش سرمایهگذاری در این خصوص متوجه ساخته است و با توسل به ترمیم زیر ساختهای خود و فراهم ساختن امکان بهرهگیری از این ابزارها و روشهای نوین، افقهای جدیدی در خصوص تبادل اطلاعات و امکان حضور بی واسطه تر در عرصههای اجتماعی و دسترسی آنی به دادههای علمی مختلف را به روی شهروندان گشوده اند و بدین طریق، زمینه تسهیل مشارکت مردم برای تحرک جامعه و به دست آوردن سهم مساوی در سودمندیهای توسعه فرهنگی ـ اجتماعی را مهیا ساختهاند. برنامه راهبردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در 31 برنامه تدوین شده است و قعالیت های همه اساتید و گروه ها در راستای انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و رسالت اجتماعی در آن تبلور یافته است و به صورت مداوم درصد فعالیت ها و میزان دستیابی به اهداف و پیشرفت آن بررسی و ارزیابی می شود. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در راستای رسالت تربیت سرمایه انسانی کارا، صاحب اندیشه، کارآفرین و در چارچوب برنامه های مبتنی بر آموزش، پژوهش و مسئولیت اجتماعی فعالیت می کند.

تا زمانی که ما توجه شایسته به علوم انسانی نکنیم و در این علوم به نظریاتی مبتنی بر فرهنگ اصیل خود نرسیم، همچنان در همه چیز دنبالهروی غرب خواهیم بود و در علوم تجربی نیز موفق به سرمشقنویسی نخواهیم شد. ۴- فناوریهای نوین، دگرگونیهای اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامعی که به این فناوریها مجهز شده اند، وارد کرده است. باتوجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعة اقتصادی کشور مبنی بر اجراء عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چهارچوب چشمانداز بیستساله کشور. غربیان اهمیت علوم انسانی را فهمیدهاند و به همین دلیل اکنون در دیار غرب، علوم انسانی از شأن والایی برخوردار است. خوشبختانه ظرفیت چشمگیری برای توسعه رشته های علوم انسانی در کشورمان وجود دارد، بطوری که روند رو به توسعه آن، منجر به تخصصی شدن اغلب این رشته ها شده است. به عبارتی می توان گفت که فناوری به عنوان رشته کاربردی از علم به وسیله بیان ابزار، روش ها و مفاهیم موجود در یک حوزه علمی می باشد. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی توسط موسسه آموزش عالی آزاد نگاره به زبان فارسی در دو حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقالات فارسی منتشر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید