فناوری اطلاعات (IT) چیست؟

نتایج به دست آمده نشان داد فرهنگسازمانی با رتبه میانگین 16.26 رتبه اول، ساختار سازمانی با رتبه میانگین 13 رتبه دوم، منابع انسانی با رتبه میانگین 12.11 رتبه سوم، زیرساخت فناوری اطلاعات با رتبه میانگین 63.11 رتبه چهارم، آموزش و بازآموزی با رتبه میانگین 10.98 رتبه پنجم و جنبه راهبردی و رهبری با رتبه میانگین 9.48 در رتبه ششم قرار دارد. حراست از سرمایه های اطلاعات دیجیتال حوزه IT و به حداقل رساندن هر گونه تهدید و آسیب پذیری داخلی و خارجی مهمترین هدف این واحد می باشد. در واقع می توان گفت ورود رشته IT به مجموع رشته های ارایه شده در دانشگاه های کشور به ابتدای سال ۱۳۸۰ و هم زمان با اوج گرفتن مباحث مربوط به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در ایران بازمی گردد. این نشریه بر اساس تأییدیه شماره 3/2910/625 مورخ 1383/6/25 کمسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت علمی – پژوهشی شناخته شده و دارای ضریب IF از پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) است.

وی افزود: امید است با روشن شدن فضای سیاستهای دولت و بودجه ۱۴۰۱ از یک سو و مسئله گرهگشاییهای خارجی کشور از سوی دیگر، تا سال ۱۴۰۱ شرایط برای عبور اقتصاد ایران از دوران پرنوسان و مبهم و سپس اوج گرفتن آن فراهم شود. از طرف دیگر، پیچیدگی زیاد مسائل اقتصادی کشور و ضرورت استفاده از دانش روز اقتصاد در سیاستگذاری و ترسیم چشم اندازهای آتی، موجب راه اندازی رشته علوم اقتصادی و مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی در گرایش اقتصاد در این دانشکده گردید. این فصلنامه از سامانه مشابه یاب سمیم نور استفاده مینماید. این تصمیمات می تواند مرتبط با سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برای توسعه سیستم ( تصمیمات تکنولوژیکی ) یا تصمیماتی درباره فرایند ها یا رویه های کار که خودکار شده اند ( تصمیمات اجتماعی ) باشد و بدین ترتیب می تواند منجر به بروز تغییراتی با ماهیت اجتماعی یا تکنولوژیکی شود . در علوم کامیوتری متخصصان از الگوریتم های ریاضی استفاده می کنند.

استفاده از خدمات بدون تماس، رویههای پیشگیری از بیماریهای عفونی را بهبود میبخشد و در بحبوحه همهگیری بیماری کووید- ۱۹ توجه زیادی را به خود جلب کرد. در این برنامه حجتالاسلام مجتبی نامخواه دبیر جشنواره طی سخنانی درباره جشنواره علوم انسانی عمار گفت: در دیدارهایی که مسئولان جشنواره فیلم عمار با رهبر معظم انقلاب داشتیم، ایشان به توجه به علوم انسانی تأکید داشتند، از این رو موضوع جشنواره علوم انسانی در دستور کار قرار گرفت و در واقع این جشنواره مولود جشنواره فیلم عمار است. وی گفت: اینکه تولید با چه مشکلاتی رو به رو میشود، دلایل مشخصی دارد که از روز روشنتر است. وی با بیان اینکه ماهواره در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری دید بسیار وسیعی دارد و از هر جایی که میگذرد میتواند عوامل محیطی و پدیدهها را شناسایی کند به کاربردهای مختلف این ماهواره اشاره و اضافه کرد: این ماهواره در حوزه بلایای طبیعی، میزان آبگرفتی سیلاب ها، سنجش محصولات زیر کشت کشاورزی و حوزه دفاعی، شناسایی اهداف و هوشیاری ما میتواند کمک کند. یک قلم آن قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا است که یک بازوی اجرائی قوی برای دولتهای مختلف در طول این سالها بوده؛ یک قلم دیگر محرومیّتزدایی است، این محرومیّتزداییهایی که سپاه، نیروی زمینی و بخشهای مختلف سپاه، دارند انجام میدهند -که به نظرم میرسد صدی نود اینها را هم انسان در تبلیغات مشاهده نمیکند؛ یعنی تبلیغاتی هم نمیشود، غالباً نمیدانند؛ حالا ما به خاطر گزارشها و مانند اینها مطّلع میشویم- در سرتاسر کشور، در مناطق محروم خیلی گسترده است.

فضای بیرونی (که کل دنیا منهای کـرهزمین است) چنان محیط ناشـناختهای است که تلاش برای کار با آن، بهناچار انسان را بهسمت تکنیکها و دانشهای پیشرو سوق میدهد. علوم اجتماعی زمینه های مختلفی چون قانون، انسان شناسی و آموزش و پرورش را شامل می شود و با علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی کاملا متفاوت است. در علوم اجتماعی، روابط فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند و کاملا به روش های تحقیق وابسته اند. دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اولین دانشکده وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که باهدف آموزش علوم مدیریت و اقتصاد با رویکردی نو و متفاوت از سایر مراکز آموزشی و تحصیلی، در سال ۱۳۷۸ شمسی تاسیس شد. آنها در اولین گام کارگران را اخراج و به ماشین آلات آن چوب حراج میزنند. ما هر دوی اینها – فناوری و علم – را در کنار یکدیگر به کار میبریم، به همین خاطر نیز این دو را به عنوان دو واژهی هممعنی اشتباه میگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید