مبانی تربیت اسلامى؛ از دیدگاه امام خمینی(ره)

این دختر که شخصیت او این گونه شکل گرفته و به این وضعیت عادت کرده است، دیگر به سادگی تحت پوشش حجاب نمی رود؛ چون عادت به این پوشش جدید ندارد و نسبت به آن مقاومت میکند؛ زیرا در زمان فرمانبرداری و تقلید که دوست داشت مانند مادرش چادر بر سرکند، اجازه داده نشده تا با تقلید این سنت و جامعه پذیری به وی منتقل شود، اکنون که دوره نوجوانی او دوره وزارت است، دیگر وزیر نخواهد بود و خود مدعی راه دیگری است و پوشش خود را که به آن عادت کرده ادامه میدهد. از پیامبر (ص) روایت است که فرمود: فرزند هفت سال سرور، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است.

ماموریت داشتند که همگان به خصوص اهل کتاب را به آزاداندیشی دعوت کنند و بگویند که همهی انسانها شخصیت مستقل دارند و با یکدیگر برابرند و هیچ کس بر دیگری ربوبیت ندارد و همگان حتی پیامبران باید در برابر خداوند یکتا تسلیم و فرمانبردار باشند و تنها خدا پرستان واقعی و با تقوایان، ارزشمندند و برتری دارند. آنها به حد بسیار غیرقابل باوری کنجکاو هستند و دوست دارند بفهمند که دقیقا در اطراف آنها چه اتفاقی رخ میدهد درنتیجه شما باید سعی کنید که بحثها و مشاجرات خانوادگی را از دید کودکان دور نگهدارید آنها شما را میبینند و از شما یاد میگیرند و اعمال و حرکات شما و حتی حرف های شما را تقلید میکنند .

؛ «آفات عفاف » یا راه های تضعیف پارسایی و نجابت چیست؟ و ماجرای قتل او در آلمان چیست؟ قوانین اخلاقی در نگاه او قواعدی مطلقاند. مثلا اگر کودکتان در زمان نماز پشتتان می پرد از دست او عصبانی نشوید بلکه برای او توضیح دهید که می تواند بعد از تمام شدن نمازتان این کار را انجام دهد و بعد اهمیت نمازهای روزانه را برای او توضیح دهید. اگر پدر و مادر فرزند خود را نسبت به مسائل فرهنگی و مذهبی آگاه نکنند چه خواهد شد؟

آنان میپوشانند و موهای ایشان را برهنه میگذارند. ؛ چرا دختران و زنان باید حجاب داشته باشند و پسران نباید موهای سر خود را بپوشانند؟ دراین دوره کودک همانند خشت خام است که هر نقشی را به خود میگیرد. از این رو سفارش بسیاری برای تادیب کودکان دراین دوره بیان شده است. اما دغدغه بسیاری از والدین و داوطلبان این است که آیا این رشته آینده شغلی خوبی دارد یا خیر؟ هر تخمی که در آن افشانده شود به خوبی میپذیرد.» یکی از دلایلی که ثابت میکند تمام محرکات محیطی میتواند در ضمیر کودک ثبت شود، وجود رفتارهای ناخود آگاه میباشد؛ زیرا انسان گاهی رفتاری از خود بروز میدهد که از چگونگی آن رفتار آگاهی کافی ندارند؛ مثل ترس از تاریکی.

اصول کافی ج. ۶ ص. این تردیدها و ابهامات که خود به دلیل روشننبودن قلمرو تربیت اخلاقی و عدم تبیین کافی معانی، مفاهیم و محتوای تربیت اخلاقی و همچنین فقدان طرحها و مدلهای روشن برای رویکردها و روشهای تربیت اخلاقی بوجود میآیند، از یکسو به اصل و ضرورت تربیت اخلاقی خدشه وارد میکنند، و از سوی دیگر امکان تحقق واقعی و سودمندانه آنها را زیر سؤال میبرند. نتیجه کلی : ریشه اصلی بی عدالتیها و فقدان اخلاق و معنویت در هر زمان فقدان یک نظام اجتماعی صالح و شایسته است و برای رسیدن به عدالت و معنویت، نیاز به یک نظام کامل اجتماعی است که مبتنی بر عدالت باشد.

اگر اینان کشور خود را مهد آزادی و دموکراسی لقب؛ امروزه بهتر ین ابزار برای شناخت ردپای استعمار در بی علاقگی یا بدبینی نسبت به حجاب چیست؟ ؛ بهتر ین رنگ پوشش چیست؟ ، راه های دستیابی به «گوهر عفاف» چیست؟ سوالات خود را مطرح کنید و به جای این که به داستان سرایی یک طرفه بپردازید، منتظر پاسخ بمانید و در مورد نوزادان، شما می توانید چهره های بچگانه و بی معنی را با هم مبادله کنید.

؛ علّت مبارزه گستر ده کشورهای غر بی با پارچه ای کوچک به نام روسری چیست؟ یا «حق اجتماعی » است که با انصراف جامعه هر زنی بتواند بی حجاب دیده شود؟ ؛ آیا پیش از اسلام هم سخنی ازپوشش یا وظیفه ای نسبت به حجاب بوده است؟ ا؛ آیا اندیشمندان، سیاستمداران یا هنر مندان غیر مسلمان جهان نیز ازپوشش و حجاب یا حیا و عفاف سخن گفته اند؟ ؛ آیا بینش و روش حضرت زهراعلیهماالسلام نسبت به حجاب برای امر وز جامعه ما جوابگوست؟

همانطور که خواندید، پایه و اساس شخصیت هر فرد در محیط خانواده شکل میگیرد و والدین در این امر نقش مهمی را ایفا میکنند. پس میتوان گفت که محیط پرورشی کودک، اطلاعات فرهنگی خود را بر ذهن و قلب کودکان به طور اجباری القا میکند. ؛ ارتباطهای خود را قوی تر کنید! ؛ حرف خود را بزنید! اما اخلاق از انسان کامل و بایسته که در مقصد قرار گرفته سخن می گوید، تربیت نیز انسان در حال گذار و احکام این گذر را روشن می سازد اما انسان شناسی از احکام انسان مبدا پیش از هر گونه تغییر و تحول آن گونه که به طبع اولیه خود بوده است، بحث می کند.

به تعبیر دیگر شخص باید مدت زمان قابل توجهی در حال و هوای آن موضوع اقامت کند و منزل گزیند تا از آن بهره برد. هدفی که دربالاذکرشد یک هدف نهایی غایی است حال آن که عاملان تربیت هرکدام اهدف موردنظرخودرادنبال می کنندکه متناسب باعلایق ونگرش های آنهامتفاوت است وکارهای آنهاممکن است به منظور: تربیت پاک کودکان،مفیدواقع شدن آنهابرای جامعه،خیردنیاوآخرت خودوآنهاصورت گیرد. چکیده : هدف پژوهشگر : الف : شناخت معیارهای عدالت و آشنایی با چگونگی تحقق عدالت ب: شناخت موارد ظلم و پیشگیری از گسترش ان روش پژوهش : روش این تحقیق، روش کتابخانه ای (liberary Research) است.

این پژوهشگر اهلبیت(ع) خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی اوقات حوادثی ایجاد میشود که انسانِ دوستدار حقیقت، در مسیری قرار میگیرد که دیگر، رسیدن به کمالات انسانی ایدهآل آن نبوده و به دنبال آن نخواهد بود بلکه ممکن است در مقابل آن موضعگیری منفی نیز داشته باشد. ؛ ماجرای کشف حجاب در ایران چه بود؟ چگونه فرزندان ما با حجاب می شوند ؟ 1. رفتن به مکاتب و مدارس عالی و یونیورستی و زندگی در لیلیه و نشست بر خواست با افراد و اشخاص وهمصنفی ها نو جوانان ما را کاملا به فرهنگ بیگانه نزدیک تر میسازد. 5. پدر و مادر با تشویق و مهربانی، زمینههای اعتقادی و مذهبی را در آنان پرورش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید