وظایف و سیاست ها

این تعریف هم مصون از اشکالات نیست و ما در اینجا به تعدادى از اشکالات اشاره مىکنیم; اولا، سیاست، همهجا نمىتواند به معنى توزیع حاکمانه ارزشها باشد و فىالمثل در مواردى ارزشها، خود به خود، توزیع شدهاند و سیاست اجتماعى از تجاوز به ارزشها جلوگیرى مىکند نظیر ایجاد امنیت و حفظ جان افراد، یعنى، باید بگوییم در حقیقت این تعریف یک زمینه قبلى دارد و تعریفکننده باز هم یک رقابت و ستیزهجویى بر سر تصاحب ارزشهایى را در نظر گرفته و از این رو، از توزیع حاکمانه آنها سخن به میان مىآورد. ما در استفاده از اطلاعات شخصی شما اکیداً از سیاست حفظ حریم خصوصی تبعیت میکنیم. برای جزئیات بیشتر باید به سیاست حفظ حریم خصوصی جداگانه مراجعه کنید. تاریخ تحولات سیاسی در ایران معاصر، گویای این واقعیت تلخ است که برخلاف جوامع غربی، رابطه مثبت و سازندهای بین آزادیخواهان طرفدار توسعه سیاسی و سیاستمداران طرفدار منافع ملی برقرار نبوده است و کارگزاران این دو حوزه، توجه به اهداف و کارویژههای طرف مقابل که درواقع لازمه سیاست ورزی عقلانی است را موردعنایت قرار ندادهاند. برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران کاملا صلح آمیز است، نظام جمهوری اسلامی سلاح اتمی را شرعا به فتوای رهبری معظم انقلاب اسلامی بر خود حرام میداند و این سلاح هیچ جایگاهی در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ندارد.

۱۶. نظارت بر فعالیت مؤسسات ، انجمنها و واحدهای صنفی موسیقایی کشور و ارزیابی عملکرد آنها . ١٢. صدور اجازه تأسیس، توسعه و انحلال مرکز، مؤسسات، مجامع و صنوف فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری، انتشاراتی، تبلیغاتی، ناشران و کتابفروشان، مراکز فروش نشریات و محصولات فرهنگی و هنری، کانونهای تبلیغاتی، چاپخانهها و مؤسسات تکثیر و واحدهای وابسته به صنعت چاپ، مؤسسات آزاد آموزشهای فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و اطلاعرسانی و حمایت، هدایت و نظارت بر آنها طبق ضوابط تعیین شده. برای مثال، با استفاده از اطلاعات شخصی گردآوریشده توسط فروشگاه تِم، بر اساس تاریخچه دانلود و جستجویتان تمهای شخصی به شما پیشنهاد میشود. • اطلاعات تولید شده هنگام استفاده شما از خدمات MIUI، همانند نشانها، امتیازدهیها، اطلاعات ورود به حساب و پیشینههای مرور شده در مجمع Mi؛ پیامهای شما در مجمع Mi (فقط برای دو طرف فرستنده و گیرنده قابل دیدن هستند)؛ تاریخچه بازپخش صدا و جستجوهای شما در خدمات موسیقی؛ پسندیدنها، نظرات، موارد پسندیده، همرسانیها، جستجوهای در خدمات تم؛ زبان سیستم، کشور و منطقه، وضعیت سیستم، فهرست برنامههای قفسه برنامه؛ اطلاعات مصرف شما، شامل منطقه، IP، ارائه دهنده محتوای مربوطه، تناوب تغییر تصویر زمینه، نمایش تصاویرِ، حالت مرور تصاویرِ، مدت مرور تصاویر، کلیکها و نمایش مقالات، عضویتها در تصاویر زمینه چرخشی.

اطلاعات گردآوریشده ممکن است برای عملکردهای امنیتی و ابقاء سیستم در برنامه امنیت اعم از اسکن امنیتی، بهینهسازی باتری، فهرست سیاه، پاکسازی کننده و غیره استفاده شود. • امکان استفاده شما از برنامه امنیت. منافع قانونی شامل قادر ساختن ما در مدیریت و اجرای تجارت و ارائه محصولات و خدمات مؤثرتر ما؛ محافظت از امنیت کسب و کار، سیستمها، محصولات، خدمات و مشتریان ما (شامل اهداف پیشگیری از خسارت و ضد کلاهبرداری)؛ مدیریت داخلی؛ رعایت همراه با سیاستهای داخلی و پردازش؛ سایر منافع قانونی آمده در این سیاست. ما میتوانیم برای ارسال پیامهای فوری (چه از طریق پیامدهی در خدمات خود و چه از طریق ایمیل یا هر وسیله دیگر) که حاوی پیشنهادات یا تبلیغات محصولات و خدمات ما و/یا محصولات و خدمات سومشخصهای انتخابی هستند نیز از اطلاعات شخصی شما استفاده کنیم. شناسه حساب Mi، GAID، توکن FCM، شناسه Android و شناسه Space (فقط در دستگاههای Xiaomi دارای ویژگی فضای دوم) برای ارائه خدمات فوری Xiaomi و خدمات اعلان Mi با هدف ارزیابی عملکرد تبلیغاتی و ارسال اعلانهایی از MIUI درباره بهروزرسانی نرمافزارها یا اطلاعیههای محصولات جدید شامل اطلاعات مرتبط با حراجها و تخفیفها نیز مورد استفاده قرار میگیرد. • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی در محدوده استان .

۲۱. تدوین ضوابط و دستورالعمل های لازم برای صدور پروانه نمایش ( ملی، محلی و بین المللی ) و نحوه دریافت هزینه از متقاضیان و نظارت بر حسن اجرای آثار نمایشی. در این راستا با بررسی پیشینه و مطالعه قوانین موجود، مصادیق بیان تکلیف در زبان فارسی در قالب افعال وجهی، جملههای اسنادی و جملههای خبری شناسایی و بر حسب نوع تکلیف دستهبندی میشوند. از این رو، این پژوهش با هدف سازوارسازی این ابزار و کاربست آن در بافت سیاستگذاری ایران انجام میشود. هدف از گردآوری این اطلاعات، بهبود خدماتی است که به شما ارائه میدهیم. هدف ما از گردآوری این اطلاعات به منظور ارائه اطلاعات مفیدتر به شما و نیز آگاهی از این است که کدام بخش از تارنماها، محصولات و خدمات ما مورد علاقه شما قرار گرفته است. شما این حق را دارید که از دریافت مستقیم مطالب تبلیغاتی از ما و تصمیمگیریهای خودکار و نظایر آن انصراف دهید.

دیدگاهتان را بنویسید