پایاننامه نویسی در حوزه؛ از اشکالات رایج تا توصیههای اساتید – خبرگزاری حوزه

گفتم که ارسطو در کتاب مهمش که به نام متافیزیک شناخته میشود ولی در اصل خود ارسطو عنوانش را پروته فیلوسوفیا یعنی فلسفه نخستین گذاشته. چه دانشی هست که سود بیشتری به شما میرساند اما یک دانشی هست که ارسطو بهش پروته فیلوسوفیا میگوید و آن کسی که اهل این دانش است اسمش سوفوس است که من به فرزانه ترجمه میکنم. روزه در واقع عملا مقدمه بر جهاد و مبارزه و یک نوع نبرد با نفس و خواهشات آن به حساب می آید و شخص روزه دار با تمرین آن به نفس خود می فهماند که در مقابل مشقات و گرسنگی ها باید مقاومت و استواری را بیاموزد و حوصله و تحمل، شکیبایی و امانتداری را فراگیرد.

به یاد داشته باشیم که ماه رمضان یک ماه بیشتر نیست که اگر سپری شد دیگر فرصت آن همه عبادت و اجر و فضیلت از دست رفته است پس خوب است که از اولین روز آن، خود را برای مشارکت در تمامی عبادات آماده کنیم و یقین داشته باشیم که هرگز از انجام عبادت پشیمان نخواهیم شد بلکه برعکس احساس خواهیم کرد که کاش می توانستیم بهتر و بیشتر انجام دهیم. با توجه به این که آرنه نیس در میان مردم نروژ از جایگاه مهمی برخوردار است، استقبال از این کتاب در میان هم وطنان او بسیار زیاد بود.

اخلاق، علم اخلاق و مسائل مورد بحث در اخلاق هنجاری است، بنابراین نمیتوان بررسی مسائل اخلاق هنجاری را نیز از جمله مسائل فلسفة اخلاق بهحساب آورد. پیش از ارسطو فیلسوفان دیگری بودند از جمله پارمنیدس که به جای کلمه on بیشتر میگفتند اینه (eῖnai εἰναι) این مصدری است که به معنای هستی نزدیکتر است. به خود دانش عشق میورزد. همان طور که گفته شد، اساسا فلسفه از اولین روز پیدایش، به معنی عشق به دانایی و خرد و فرزانگی بوده و به علمی اطلاق می شد که در جستجوی دستیابی به حقایق جهان و عمل کردن به آنچه بهتر است،یعنی زندگانی درست بود.

اگر از ارسطو شروع کنیم اگر مصلحتا چنانکه در دانشگاهها غالبا از افلاطون و ارسطو یعنی از پدرسالاران اندیشههای غرب به عنوان آغازکنندگان فلسفه مطرح میشوند در کتاب پروته فلوسوفیا که بعدها اسمش شد متافیزیک، شارحین ارسطو این عنوان را انتخاب کردند، خود ارسطو از این اصطلاح استفاده نمیکرد، او میگوید هر انسانی برحسب فوسیس یا سرشت و طبیعت خودش عشق به دانستن دارد اما یک گزارشی است درباره سرشت متعلق هر انسانی اعم از یونانی، آلمانی، سیاه و سفید. در کتاب پروته فلوسوفیا ارسطو به این حد متوقف نمیشود و میگوید اما دانشی هست خاص.

اینها را ارسطو میگوید. ارسطو بانی تفکر نبود. اما تفکر برای ارسطو این بود. از نظر ارسطو جز این نیست. به دنبال چیست. آیا به دنبال خلأیی است که معلوم نیست چیست. تفکر به چه فرا میخواند؟ یا مثلا اخوان علیه شاملو چه گفته است! یا هستندگان مصنوع هستند یعنی هستندگانی هستند که انسان ساخته. مارکسیسم هر گونه تلاش برای حل مشکلات زندگی را بی فایده می داند مگر اینکه این تلاش متکی به جامع علمی، زیستی، مردمی و رابطه انسان با این عالم خاکی باشد.

این آمار مربوط به دو دهه گذشته است. مباحث جدی فلسفی، اقتصادی و سیاسی مربوط به طبیعت را مطرح می کند. بدون شك پديده ي «برهنگي» بيماري عصر ماست و دير يا زود اين پديده به عنوان يك «بيماري» شناخته خواهد شد. البته خسروی مهم ترین دلیل انتخاب این اثر برای ترجمه را معرفی آرنه نیس به عنوان یکی از فیلسوفان مهم قرن بیستم می داند که تا پیش از این کتابی از او به فارسی ترجمه نشده است. دو عنوان کتاب با ترجمه شما به تازگی تجدید چاپ شده است. ما وقتی شروع میکنیم به فکر کردن در پیرامون خودمان چیزی جز هستندگان نمیبینیم.

با چشم خودمان در پیرامون خود چیزهایی میبینیم. بحث دیگری که اهمیت ویژهای در فلسفه اخلاق دارد، کلیت قواعد اخلاقی است بدین معنا که قواعد اخلاقی به مکان و زمان و گروه خاصی از مردم اختصاص ندارند؛ بلکه عام و دارای شمول هستند و این کلیت با شرایط داشتن افعال و صفات اخلاقی برای اتصاف به حسن و قبح منافات ندارد. سرفصل­ های اصلی کتاب شامل کیفیت زندگی و آنچه به آن معنا می دهد، ابزار ساده به جای مصرف گرایی، جوانی و کهنسالی، علم، باورهای کهنِ طبیعت گرایانه و ارتباط عقل و احساس است. کلام آگاتون آنقدر پر شور و زیبا بود که همۀ حاضران در مهمانی را به وجد آورد!

معرفی مختصر چند متفکر طبیعت­ گرا در حوزه­ های اقتصاد و انرژی و حتی روانکاوی هم به خواننده کمک می ­کند اگر مطلبی برایش جالب توجه بود نقطه­ ی شروعی برای مطالعه­ ی جدی ­تر داشته باشد. چیزی به اسم حقیقت هم نمیبینیم. ما پیرامون خود خدا را نمیبینیم که بگوییم تفکر یعنی فکر کردن درباره خدا. اسم فاعل را ناچارا جوری باید ترجمه کنیم که اسم فاعل خودش را برساند هرچند بگوییم هستنده.

آقای حلبی از فلسفهدانان قدیمی ایرانی است و توانسته این کتاب نسبتاً خوب را از راه ترجمه و تألیف در دو جلد به چاپ برساند. نگاه کردن مرد به زن نامحرم در چه شرایطی حرام است؟ وقتی انسان مورد حلالی برای ارضای این غریزه و خاموش کردن این آتش سوزان داشته باشد، دیگر فکر خیانت به نوامیس دیگران و آلوده شدن به گناهان دیگر ( از قبیل لواط و استمنا ) از سرش بیرون میرود. این یک نگاه فوق العاده به زندگیست که سرشار از امید می باشد. بشریت تنها یک ویژگی متفاوت با دیگر موجودات دارد که منجر به تمام دستاوردهای فعلی او شده است.و آن ویژگی عقل است.

ژرف نگری غالبا عموم مردم به پدیده ها و اشیا موجود در جهان به دیده سطحی می نگرند. میخواهیم تمام جهان را به صورت یک منبع قائم و دایم بهرهکشی قرار بدهیم. او كه خدایان آتن را به باد انتقاد گرفت سرنوشتی غیر از نوشیدن جام زهر به دستور نظام حاكم یونان آن دوران نیافت، اما شاگردانش چون افلاطون و ارسطو این مسیر را با مكتوب كردن آرای او و افزودن بر این آرا ادامه دادند.

در این نوشتار با توجه به مفاد خطبههای عید فطر و قربان، مباحث اخلاقی، تربیتی و عرفانی مندرج در آنها مورد شرح و بررسی اجمالی قرار گرفته است. این واقعیت که احتمالاً این کتاب برای مردم عادی جذاب تر از اهالی فلسفه خواهد بود نیز مرا به ترجمه ی آن ترغیب کرد. یک گزینهی مناسب برای چنین وضعیتی وجود دارد و آن استفاده از کتاب آثار کلاسیک فلسفه است. یک موقع هست این چیزها را بهشان تعرض میکنیم. پیش فرض نداشتند. از پیش سنتی که هلشان بدهد و حقیقت خاصی را با امر و نهی بهشان القا کند نداشتند.

دیدگاهتان را بنویسید